Неделя, 25 февруари 2024

25.02.2024

Последвайте ни

Вижте класирания трети проект за центъра на Добрич, дело на турски архитекти

Обновена: Проектът е отстранен!

Представяме Ви класирания на трето място идеен проект за централната част на Добрич. Той е дело на на Can Kubin от Анкара, Турция. Във връзка с големия интерес към конкурса  от страна на читателите ни, представяме проекта на на Can Kubin от Анкара, Турция.

Площадите се определят като част от града, чиито граници се определят от архитектурни елементи, които имат социална функция и стават акумулаторна точка на потоци от определени части на града и са интегрирани в градската тъкан в тази рамка. Площадът е социален място, което съхранява историческите пластове на града. Те могат да се развиват, променят или преобразуват във времето под въздействието на различни фактори. В този контекст най-важният площад на град Добрич е днешният площад „Свобода“, наричан в миналото „тържище“.

„Тържището“, което добричлии използват за своите социални, културни, политически и търговски цели, е заобиколено от архитектурни съоръжения от епохата.

Поради местоположението си Добрич е бил важна транзитна точка през цялата история. Бил е управляван от много различни власти, следователно е бил под влиянието на много различни култури. Поради факта, че е дом на общества от различни националности и религии, той е натрупал много слоеве с течение на времето. По време на войните и нашествията обаче много архитектурни текстури са били загубени.

Тази ситуация е нанесла щети и на градската идентичност на Добрич. Така градът се е смесил с традициите на много култури в историческия процес. Не можем обаче да видим пренасянето на това състояние до наши дни в градската тъкан. Докато градът беше стратифициран, той беше завлечен в загуба на мащаб, а центърът на града и особено „площадът“ станаха недефинирани с течение на времето. Докато се преследва голям мащаб, когато е проектиран, много проблеми се появяват като употреба. Площадът в свръхчовешки мащаб започва да създава у хората усещане за празнота, липса на интимност и комфорт. Хората, които посещават площада, също биха се почувствали уморени. Тъй като мащабът, като концепция в естетиката, е стандарт и преценка на размера на обективните неща от потребителя, проблемът с мащаба на площада и околностите му се превръща в основна тема за концепцията за дизайн.

Целта е площадът да бъде съживен, какъвто е бил в началото на Добрич, и да се възстанови връзката му със стария град. След реконструкцията на мащаба в центъра, подпространствата и зонирането на зоната ще се впишат в по-смислена рамка. Това ще бъде отражение на това колко потребители са привлечени от дизайнерската зона и отражение на нечие впечатление от „мащаба“ върху техните психология, когато има в района. Това ще бъде лесен начин да прецените дали е добре проектирано – в подходящ мащаб.

Предвижда се изпълнението на проекта да се извърши на 3 етапа, а именно адаптация, проектиране и интеграция. На първия етап се очаква да бъдат изпълнени необходимите решения за отчуждаване и да бъдат преоценени различни функции / функции, да бъдат направени промени в зонирането и да започнат интервенции за подобряване на пространството. Предвижда се изпълнението на проекта да се извърши на 3 етапа, а именно адаптация, проектиране и интеграция. На първия етап се очаква да бъдат изпълнени необходимите решения за отчуждаване и да бъдат преоценени различни функции / функции, да бъдат направени промени в зонирането и да започнат интервенции за подобряване на пространството.

Припомняме, че резултатите от конкурса бяха обявени в понеделник от арх. Любо Георгиев – председател на журито. В него участваха специалисти от България, Франция, Италия, Германия, Швейцария. Общо 28 проекта са получени. Повече от половината са чуждестранни – от различни дестинации по света – САЩ, Мексико, Турция, Иран, Ливан, Виетнам и др. Поощрителни награди са присъдени на студио Zabriskie от Белград, Сърбия и на „ Захе“ ЕООД – Владимир Георгиев Георгиев, България. На трето място е класиран проект на Can Kubin от Анкара, Турция, втори е Консорциум „ЕНИ КАЛЪР ПОНИ НССН“ от София, България. Първо място е за урбанисти от Обединение Плейсмейк – Дизайн Груп Студио, София. Част от наградата е възможността за възлагане изработката на технически и работен инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор. Кой от трите премирани проекта ще бъде реализиран, ще стане ясно след общественото обсъждане. Предстои всички проекти ще бъдат показани в изложба, ще се проведе и онлайн анкета сред гражданите. Очаква се през януари проектите да се обсъдят и от Общинския съвет, след което ще се реши кметът с кой екип да подпише договор и кой проект ще реализира.

c