Сряда, 29 май 2024

29.05.2024

Последвайте ни

Високо напрежение в ОбС Добрич за парите за нови павета за центъра

Общинският съвет не даде съгласие Кметът на Община град Добрич да усвои средства от дългосрочния дълг за реализацията на инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“, в размер до 3 399 000 лева с ДДС, с оглед осигуряване на финансов ресурс за възлагане на строителните дейности за първия етап от проекта.

В дългия дебат в залата съветници изтъкнаха, че се иска разрешение за използване на 3,4 млн. лв. за строително-монтажни работи (от кредита от 12 млн. лв. за центъра), без да е представена количествено-стойностна сметка. Иво Пенчев от ГЕРБ поиска да разбере за какво ще се използват тези пари и заяви, че без тази информация е все едно да се даде празен чек на Общината.

Стана ясно, че трябва да се закупят клинкерни павета за центъра. След настояване да се каже колко материал е поръчан и на каква цена, зам.-кметът инж. Пенчо Керванов съобщи, че средно цената на паветата, според различните оферти, е 100 лв. за кв. метър с ДДС, а цената на труда е 25-27 лв. на квадрат, за общо 11 декара площ. Той изтъкна обаче, че цените са динамични и Общината иска да съкрати срока за доставка на материалите, за да могат дейностите да стартират в края на май. Керванов посочи, че се иска такава сума сега, за да не се налага за всяка строителна дейност да се иска разрешение от Общинския съвет.

Кметът Йордан Йорданов също подчерта, че Общината иска да започне възможно най-скоро реални дейности. Той призова да няма демагогия и че това не е празен чек. Останал с впечатление, че някои съветници не искат проектът да започне.

Повечето общински съветници не се съгласиха, че парите трябва да се отпуснат сега. Нежля Ганева от ДПС подчерта, че все още няма строително разрешение, няма количествено-стойностна сметка (КСС) и сключен договор с изпълнител. По думите й така ще се наруши решение от миналата година парите да се отпуснат след като има КСС, одобрена от ОбС. Тя предложи средствата да се гласуват на сесията през май.

В крайна сметка съветниците приеха да се платят само 540 хиляди лева за изработването на техническата и работна фаза на проекта. Те отхвърлиха предложението да се ползват 3,4 милиона лева за възлагане на строителни дейности.

c