Неделя, 16 юни 2024

16.06.2024

Последвайте ни

Общи условия за ползване на сайтовете на „Про Нюз Добрич“ ЕООД

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтовете и мобилните приложения на „Про Нюз Добрич“ ЕООД. Интернет сайтове и мобилни приложения на „Про Нюз Добрич“ ЕООД са pronewsdobrich.bg, agrodobrich.bg, visitdobrich.bg ("Сайтовете") и мобилните приложения ("Приложения"). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и „Про Нюз Добрич“ ЕООД, с който получавате правото да използвате услугите на сайтовете и мобилните приложения за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта или мобилното приложение и „Про Нюз Добрич“ ЕООД. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците/мобилните приложения, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете и мобилните приложения на „Про Нюз Добрич“ ЕООД.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете и мобилните приложения, наричани занапред в този документ и само "сайта" или "приложението", единствено за лични/нетърговски цели. „Про Нюз Добрич“ ЕООД не носи отговорност за изразените от потребителите мнения като коментар към публикациите. Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете и мобилните приложения, наричани занапред в този документ и само "сайта" или "приложението", единствено за лични/нетърговски цели.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на „Про Нюз Добрич“ ЕООД.

"УСЛУГА/и" на сайта включват:

  • достъп до предоставяните през уеб браузър или мобилно приложение информационни ресурси/данни на сайта/приложението;
  • участие във форумите на сайта чрез коментиране на вече публикувани мнения;

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което „Про Нюз Добрич“ ЕООД се намира в договорни отношения и от името на което „Про Нюз Добрич“ ЕООД има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани Потребители на сайта/приложението, които са дали съгласието си за това.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

"ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. Авторски права

Съдържанието на интернет сайтове и мобилни приложения на „Про Нюз Добрич“ ЕООД и технологиите, използвани в тях, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на агенция „Про Нюз Добрич“ ЕООД, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на „Про Нюз Добрич“ ЕООД, посочване на източника и добавяне на линк към сайта. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайтовете на „Про Нюз Добрич“ ЕООД, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

IV. Поверителност

„Про Нюз Добрич“ ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайтовете и приложенията ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

„Про Нюз Добрич“ ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта/приложението на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани.

V. Ограничаване на отговорността

„Про Нюз Добрич“ ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на сайта и приложенията си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „Про Нюз Добрич“ ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт/приложение. Цялата информация на сайта/приложението се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. „Про Нюз Добрич“ ЕООД полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

„Про Нюз Добрич“ ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт/приложение.

„Про Нюз Добрич“ ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт/приложение съдържа препратки.

„Про Нюз Добрич“ ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта/приложението.

VIII. Промени

„Про Нюз Добрич“ ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта/приложението, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на собственика на „Про Нюз Добрич“ ЕООД и влизат в сила считано от 01.01.2022 г.