Неделя, 14 април 2024

14.04.2024

Последвайте ни

Стартира подписка за спасяване от изсичане на дърветата в центъра на Добрич

Подписка против изсичането на дърветата в центъра на Добрич стартира инициативен граждански комитет „ЗА ДЪРВЕТАТА – Живата памет на град Добрич”. На 4 май е проведено общо събрание за иницииране на местна гражданска инициатива „Да спасим от изсичане –„подмяна” живите дървета в центъра на град Добрич. На него се взе решение за създаване на подписка в подкрепа на нашите искания със срок за набиране на подписката 21.05.2023 г. и място – Община град Добрич, съобщават от инициативния комитет.

С подписката гражданите се обръщат към председателя на Ощински съвет град Добрич и до Кмета на град Добрич като настояват ръководените от тях институции да "предприемат всички необходими стъпки за да може да се постигне общо разбиране и да се намерят решения, които отговарят на нуждите и желанията на всички заинтересовани страни".

С нея се изразява загриженост и несъгласие с предвиденото изсичане – „подмяна” на близо 70 дървета според спечелилият конкурса на община град Добрич идеен проект при изпълнение на  строителство за обект: Развитие, благоустройство и дизайн на централна градска част на град Добрич, бул.25 Септември” , пл.”Възраждане” и пл.”Свобода”, първи етап. Те са важни за биоразнообразието, произвеждат кислород, помагат за задържане на въглероден диоксид и фини прахови частици. Те гарантират здравето на нашите деца и родители в летните жеги.

След обстойно проучване твърдим, че има алтернативни решения, които могат да се приложат, за да се запазят дърветата и в същото време да се реализира инвестиционното намерение на Община град Добрич, посочват от инициативния комитет.

„Искаме да призовем местните органи и отговорни лица да обърнат внимание на тези проблеми и да вземат подходящи мерки за запазване на ключова част от зелената система на град Добрич. Отсичането на тези дървета пряко касае здравето на обществото, естетическата визия и зеления имидж на града. В допълнение, икономическата логика казва, че търговските обекти и живущите по центъра ще имат повишени разходи с минимум 7% от консумация на електрическа енергия за охлаждане. Запазвайки живите дървета в центъра на града общината ще спести на данъкоплатците излишни разходи за изсичане, закупуване, засаждане и поддържане на скъпи млади фиданки, които трябва да отговарят на високи изисквания“, твърдят от „ЗА ДЪРВЕТАТА – Живата памет на град Добрич”.

Те призовават местните органи да осигурят участие на гражданите в процеса на взимане на тези решения, свързани с тези проблеми. Готови са да предложат експерти, които да консултират Община град Добрич при изпълнението на инвестиционните намерения, свързани пряко с интервенции върху зелената система на града ни. „Вярваме, че гражданите трябва да бъдат информирани и активно включени в този процес, за да може да се постигне общо разбиране и да се намерят решения, които отговарят на нуждите и желанията на всички заинтересовани страни“, посочват от инициативата.

Обръщат се към всички граждани да се запознаят с идейния проект на:  https://competition.dobrich.center/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/768

Създадена е и анкета за проучване на нивото на информираност на гражданите:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdRjozwVKRxU6rUo14-70Nhdzu3K-KiaGOyK3Sw2WqZo88Wg/viewform

Инициативния комитет на „ЗА ДЪРВЕТАТА – живата памет на град Добрич” е с председател – Венцислава Венкова и членове: Илияна Христова-Кадийска – председател на СНЦ ”Зеленият пламък”, Нели Господинова – председател на СНЦ „Черноморски център за развитие”, Михаил Илиев - еколог и природозащитник към БДЗП, Мая Златева - зам.-председател на Българската психологическа асоциация. Те канят всички заинтересовани граждани да изразят своето мнение по темата и ако подкрепят исканията, да подпишат официалната подписка, която е със срок на внасяне 21.05.2023 г.

От инициативния комитет посочват, че подкрепят идейния проект, но не одобряват действията, свързани с дървесната растителност. Подписката ще бъде достъпна при всички негови членове.

c