Петък, 01 март 2024

01.03.2024

Последвайте ни

Съветниците в Добрич се запознаха с проектите за центъра. Какво следва?

Близо пет часа продължи извънредната сесия на Общинския съвет на Добрич, на която бяха изслушани екипите на трите проекта за нова визия на центъра на града, класирани на първите три места в конкурса. Обсъждането ще продължи на редовната сесия на 31 януари, когато ще стане ясно със сигурност какви ще бъдат следващите стъпки.

След изслушването днес, Юзай Хамди, директор на дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“ обясни какви са законовите положения за излъчването на проекта, по който ще се работи. Той посочи, че следващият етап по закон трябва да бъде следният: тримата участници да бъдат поканени за договаряне, като преговорите ще води комисия, назначена със заповед на кмета на Добрич. Тя представлява помощен орган на възложителя, т.е. Община Добрич в лицето на кмета. Комисията ще води преговорите за възлагане на технически и работен проект.

Комисията чрез специална методика за оценяване ще оцени трите проекта. След доклада й пред възложителя, той ще определи дата за сключване на договор за възлагане, в който ще се определят всички клаузи по изпълнението.

Тук стои въпросът трябва ли Общинският съвет да одобри печелившия проект, тъй като това е записано в решението на юлската сесия, с което бе одобрен кредитът за обновяването на центъра. Хамди обясни, че никъде Общински съвет не съществува като възложител по реда на Закона за обществените поръчки. Юристът посочи, че изборът трябва да бъде направен от помощния орган на възложителя – комисията.

От залата бе предложено ОбС все пак да препоръча печеливш проект, а кмета може или не да се съобрази с това. Обяснено бе обаче, че ще бъде нарушена нормативната уредба, ако ОбС се съобрази с решението от юлската сесия. Това пък породи въпроса дали през юли не е взето незаконосъобразно решение.

Тук дебатът бе прекратен и се очаква казусът да се изясни на редовната сесия на 31 януари.

Днес бяха изслушани екипите на Обединение „Плейсмейк – Дизайн Груп Студио“, Консорциум „ЕНИ КАЛЪР ПОНИ НССН“ и “Проектантско бюро Албена” ООД. Общинските съветници и граждани зададоха много въпроси на архитектите. В залата стана ясно, че Обединение „Плейсмейк – Дизайн Груп Студио“ си определят срок за проектиране между 4 и 6 месеца. “Проектантско бюро Албена” ще изготви проекта на три етапа, като първият ще изисква 2 месеца, а вторият - поне 3 месеца. Екипите увериха, че са направили количествено-стойностни сметки и ще се вместят в заданието, което е на стойност 12 милиона лева.

Бяха зададени и въпроси за озеленяването, вида на настилката, водните площи, паркоместата и др. Проектантско бюро Албена предлага настилката да бъде от 52-милиметрови клинкерни павета, които според колектива са с много добри показатели и на практика са вечни. В проекта на „Плейсмейк“ се споменава за 8-сантиметров термогранит.

Основните параметри на проекта на Обединение „Плейсмейк – Дизайн Груп Студио“ можете да видите ТУК, на Консорциум „ЕНИ КАЛЪР ПОНИ НССН“ – ТУК, и на “Проектантско бюро Албена” ООД – ТУК.

c