Неделя, 14 април 2024

14.04.2024

Последвайте ни

ОбС Добрич ще гласува следващите стъпки за избор на проект за ремонта на центъра

Дебатът в Общинския съвет на Добрич по повод конкурса за нова визия на центъра на града ще продължи и на редовната сесия на 31 януари. Като първа точка в дневния ред е залегнало „Формиране на становище на Общинския съвет на Добрич по повод Решение №31-1 от 28.07.2022 г.“

Припомняме, че на извънредно заседание на 13 януари се състоя публично представяне на класираните от журито на първите три места проекти. В края на сесията възникна дебат как ще бъде избран проектът, по който ще продължи разработването на техническия и работен проект за ремонта на центъра. Според решението от 28 юли м.г., изборът на премирания проект трябва да стане с решение на Общински съвет. На 13 януари обаче на общинските съветници бе обяснено, че по закон решението по кой проект ще се работи трябва да вземе възложителят, т.е. Община Добрич, в лицето на кмета.

Съветниците в Добрич се запознаха с проектите за центъра. Какво следва?

На предстоящата сесия докладната за формиране на становище по казуса се внася от председателя на ОбС Нивелин Радичков. Той предлага съветниците да дадат съгласие кметът на Община град Добрич да покани авторите на трите проекта на преговори за възлагане разработването на технически и работен проект и упражняване на авторски надзор.

Препоръчва се също така на кмета на Община град Добрич, при избора на изпълнител да вземе под внимание становищата на Постоянните комисии на Общински съвет, както и мнението на гражданите, изразено в проведеното онлайн допитване.

c