Сряда, 29 май 2024

29.05.2024

Последвайте ни

На извънредна сесия на 13 януари представят трите проекта за център на Добрич

Извънредно заседание на Общинския съвет в Добрич ще се проведе на 13 януари. То се свиква от председателя на Общинския съвет Нивелин Радичков по искане на 20 общински съветника за свикване на извънредна тематична сесия.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА, чл. 13, т. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и чл. 14 от същия, регламентиращ срока на свикване от внасяне на искането му, председателят свиква извънредна сесия на Общински съвет град Добрич на 13.01.2023 г. от 9 часа в залата на Общински съвет.

Ще бъдат поканени представители на екипите класирани на първите три места в конкурса за „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“.

c