Неделя, 16 юни 2024

16.06.2024

Последвайте ни

КЗК разглежда жалба срещу обществената поръчка за проект на центъра на Добрич

В Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство по жалба - Обединение "Плейсмейк - Дизайн Груп Студио" срещу решението от  17 февруари за определяне на изпълнител по обществената поръчка за проект за центъра на Добрич.

Обществена поръчка е за „Изготвяне на инвестиционен проект във фази „техническа“ и „работна“, въз основа на разработения идеен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството за обект: Развитие, благоустройство и дизайн на централната градска част на град Добрич, бул. 25-ти Септември, пл. Възраждане и пл. Свобода“. Тя е с прогнозна стойност до 450 000 лева.

Изпълнението й включва следните дейности:

Разработването на проекта трябва да се извърши на три етапа. Според техническата спецификация  общо максималният срок е 192 календарни дни.

В процедурата са участвали трите фирми, класирани на първо, второ и трето място на проведения от Община Добрич международен конкурс - Плейсмейк ООД,  Ени Калър - пони – НССН и Проектантско бюро Албена ООД. Предложените от тях цени са съответно 450 000 лева, 442 000 лева и 450 000 лева.

Според Решение за определяне на изпълнител от 17 февруари за победител е определено Проектантско бюро Албена ООД. Другите две дружества са отстранени. Основанието да се отстрани Ени Калър - пони – НССН е, че не е изпълнило изискването да посочи детайл за изпълнение на основната настилка, по която се предвижда автомобилно движение. Плейсмейк ООД пък е отстранено, тъй като е приложил анализ на цена на настилка от гранитни плочи, в която липсва остойностяване на част от материалите и дейностите по тяхното полагане.

Решението за определяне на изпълнител може да се обжалва в 10-дневен срок от връчването му, от което се е възползвало Плейсмейк ООД, подало жалба на 27 февруари.

 

c