Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

Днес обявяват резултатите от конкурса за идеен проект на центъра на Добрич

Днес, 19 декември, трябва да бъдат обявени резултатите от международниия конкурс за цялостна концепцияза развитие, благоустройство и дизайн на централната градска част на град Добрич. 28 са проектите, които бяха разгледани от международното жури.

Припомняме, че се търсят решения за две зони в центъра. В обхвата на Зона А влизат бул. 25-ти септември  (от бул. 3-ти март до бул. Добруджа), ул. Димитър Петков (от ул. Дойран до пл. Свобода), пл. Свобода, ул. Независимост (до ул. Любен Каравелов), пл. Цар Борис III,  ул. България, пл. Демокрация, ул. Максим Горки (до ул. Свети Кирил и Методий), пл. Възраждане.

За тази зона се търси цялостна концепция за развитие, благоустройство и дизайн.

За Зона Б се искаконкретно решение – идеен проект за бул. 25-ти септември, пл. Възраждане и пл. Свобода с обхват: бул. 25-ти септември  (от бул. Трети март до пл.Свобода), пл. Възраждане, пл. Свобода и ул. Димитър Петков (от ул. Дойран до пл. Свобода), в съответствие с концепцията за Зона А.

Конкурсът цели да потърси цялостна и устойчива концепция за преосмисляне на централната градска част на град Добрич в обхвата на Зона А, а за обхвата на Зона Б – да се разработи идеен проект, се казва в заданието.

Прогнозната стойност за изработката на концепцията и идейния проект е 580 000 лева без ДДС.

Припомняме, че Общинският съвет на Добрич одобри изтеглянето на кредит до 12 000 000 лева за изграждане на нов градски център. Сумата е предвидена за реконструкция на 44 декара площ, или това е Зона Б.

Постъпилите проекти ще бъдат оценени от 9-членно жури, което ще включи и чуждестранни архитекти. Журито ще избере 3 проекта, които ще бъдат представени на обществеността в града и на Общинския съвет, за да бъде избран най-добрият.

Прогнозната стойност за изработката на концепцията и идейния проект е 580 000 лева без ДДС.

Припомняме, че Общинският съвет на Добрич одобри изтеглянето на кредит до 12 000 000 лева за изграждане на нов градски център. Сумата е предвидена за реконструкция на 44 декара площ, или това е Зона Б.

Постъпилите проекти бяха оценявани от 9-членно жури, което ще включи и чуждестранни архитекти. Журито ще избере 3 проекта, които ще бъдат представени на обществеността в града и на Общинския съвет, за да бъде избран най-добрият.

Община Добрич ще връчи следните награди на участниците в конкурса - първо място - 50 000 лева, второ място - 40 000 лева, трето място - 30 000 лева. Ще бъдат връчени и дДве поощрителни награди в размер на 5000 лв. всяка. Част от наградата е възможността за възлагане изработката на технически и работен инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор.

c