Неделя, 21 април 2024

21.04.2024

Последвайте ни

26.07 | Свободните работни места в област Добрич

No#       Длъжност     Образование         Езикови знания Комп. умения Бр

ДБТ - Добрич

1524       Сметосъбирач Без образование,Начално         2

1478       Медицинска сестра      Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)  3

1188       Счетоводител, оперативен      Висше / Икономика      1

1545       Учител, общообразователен учебен Висше / История и археология (История и предмет в гимназиален етап          цивилизации) MS OFFICE. INTERNET, 1

1479 Учител, теоретично обучение Висше / Машинно инженерство (ЗТ, ССМ, ТА) MS OFFICE. БАЗА ДАННИ, SHKOLO 1

1019 Лекар Висше / Медицина 10

1484 Психолог, клиничен Висше / Медицина (клиничен  психолог) 1

1473 Медицинска сестра Висше / Медицина (медицинска сестра) 1

1486 Учител, ресурсен Висше / Педагогика (Педагогика ,специалност „Специална  педогогика с присъдена MS OFFICE. INTERNET 1

1485 Логопед Висше / Педагогика (Педагогика, специалност „Специална  педогогика с присъдена MS OFFICE. INTERNET 1

1555       Социален работник      Висше / Социални дейности INTERNET               MS OFFICE 1

1459       Машинист, локомотивен           Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация (Локомотивен машинист)                1

1540       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    учебен предмет АЕ)     Висше / Филология (учител общообразователен          Английски MS OFFICE. INTERNET, 1       

1544       Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия              учебен предмет по БЕЛ и АЕ)         Висше / Филология (Учител общообразователен        Английски          1

1542       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    учебен предмет по БЕЛ)                Висше / Филология (Учител общообразователен  MS OFFICE.               INTERNET 1

1547       Учител, теоретично обучение                Висше / Хранителни технологии (Учител по професионална подготовка - ХВП)          INTERNET, MS OFFICE.  1

1080       Гладач, ютия     Начално,Основно,Средно         1

1057       Работник, механично почистване на енергийни съоръжения               Основно              2

1086       Работник, осоляване на кожи Основно              1

1186       Работник, кланица        Основно              1

1443       Производител, обувки (ръчно)               Основно              3

1525       Чистач, производствени помещения   Основно              1

1553       Месач  Основно              1

1466       Чистач/ Хигиенист         Основно              1

1347       Работник, озеленяване              Основно              3

1187       Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона              средства, кораби и въздухоплавателни средства             Основно (СЕ),Средно / Моторни превозни      1

1513       Запойчик            Основно (техническа специалност),Средно / Машиностроене, металообработване                 1

1554       Машинен оператор, хлебни изделия Основно (технически умения)                2

1512       Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и         повече тона      средства, кораби и въздухоплавателни средства Основно (шофьор СЕ),Средно / Моторни превозни 1

1523       Сметосъбирач Основно,Без образование        1

1338       Сметосъбирач Основно,Без образование,Начално     6

1414       Мияч, превозни средства (ръчно)         Основно,Начално          1

1091       Крояч, текстил Основно,Средно            1

1447       Аранжор, витрини/щандове    Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно             9

1458       Касиер Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно             15

1399       Работник, кухня              Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          5

1386       Машинен оператор, обработка на зърно         Средно                1

1185       Работник, отглеждащ селскостопански животни          Средно                1

1543       Чистач/ Хигиенист         Средно                1

1521       Пощенски раздавач (пощальон)            Средно                1

1546       Чистач/ Хигиенист         Средно                1

991         Техник-механик, самолетна техника  Средно                Английски MS OFFICE. INTERNET,POWER            10

1522       Продавач-консултант  Средно                1

1529       Шофьор, лекотоварен автомобил        Средно                1

995         Оператор, център за обаждания           Средно                10

1541       Обслужващ, магазин    Средно                5

996         Продавач-консултант  Средно                5

1055       Машинен оператор      Средно                2

1556       Детегледачка  Средно                1

1184       Работник, производство на фуражи и фуражни добавки Средно         1

1225       Диспечер, транспортни средства          Средно                1

1507       Готвач, заведение за бързо хранене ресторантьорство и кетеринг (готвач)  Средно (готвач),Основно,Средно / Хотелиерство,       1

1183       Машинен оператор, силози     Средно (управление на мотокар)         1

1417       Птицевъд           Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство                Компютърна     грамотност 1

1245       Монтажник, електрооборудване Средно / Електротехника и енергетика,Средно    2

1212       Счетоводител, оперативен      Средно / Икономически науки,Висше                MS OFFICE. БАЗА ДАННИ 1

1416       Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия           Компютърна грамотност                1

1247       Заварчик             Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация /               2

1246       Шлосер               Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Основно        2

1210       Шофьор, автокран         Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства                1

1096       Водач, селскостопански машини           Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (водач ССМ)       1

1508       Машинист, пътно-строителни машини              Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства  1

1442       Окачествител, кожи     Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (производство на обувки)         1

1092       Гладач  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 3

979         Машинен оператор, шиене на облекла            Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно,Основно         5           

1415       Готвач  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач),Професионална квалификация                5

1434       Камериер/камериерка, хотел                Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно                10

1227       Сервитьор         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно            6

1392       Счетоводител, оперативен      Средно,Висше / Икономика (счетоводство и контрол)              microsoft office    1

1204       Окачествител, продукти (без храни и напитки)             Средно,Висше / Материали и материалознание                4

1081       Машинен оператор, преса за гладене               Средно,Основно            1

1342       Машинен оператор, производство на пластмаса         Средно,Основно            2

1340       Продавач-консултант  Средно,Основно            1

1087       Склададжия      Средно,Основно            1

1180       Гладач, преса (ръчно)  Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 5

1182       Контрольор, качество Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 1

1181       Крояч, текстил Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи     5

1179       Машинен оператор, шиене на облекла Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          5

980         Контрольор, качество Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 2

Филиал Балчик

113         Общ работник Без образование            1

103         Калолечител    Основно              2

108         Работник, озеленяване              Основно              4

107         Работник, озеленяване              Основно              4

109         Работник, кухня              Основно,Средно            1

114         Продавач-консултант  Средно                1

97           Тракторист        Средно                1

92           Диспечер, електроцентрала   Средно                1

112         Специалист с контролни функции, въвеждане на данни           Средно                1

93           Техник,сервизна поддръжка на турбини във вятърната енергетика Средно / Електротехника и енергетика        2

c