Четвъртък, 20 юни 2024

20.06.2024

Последвайте ни

04.07 | Свободните работни места в област Добрич

Свободните работни места, обявени в Дирекция “Бюро по труда” Добрич – актуализирани с днешна дата:

No#    Длъжност   Образование   Езикови знания  Комп. умения   Бр

ДБТ - Добрич

1188       Счетоводител, оперативен      Висше / Икономика      1

1357       Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика (Математика и Физика и 1              предмет в гимназиален етап          астрономия/ гимназиален етап/)

1353       Учител, начален етап на основното     Висше / Педагогика (НУП ЧЕ/ИТ)            3              образование (I-IV клас)

1418       Учител, начален етап на основното     Висше / Педагогика (НУПИТ) образование (I-IV клас) MS OFFICE. INTERNET, 1

1356       Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика (Философия /гимназиален клас) предмет в гимназиален етап 1

1368       Работник, кухня              Начално, Основно         1

1083       Общ работник Начално, Основно         1

1080       Гладач, ютия     Начално,Основно,Средно         1

1186       Работник, кланица        Основно              1

1387       Общ работник Основно              1

1086       Работник, осоляване на кожи Основно              1

1400       Сезонен работник, горското стопанство            Основно              2

1362       Камериер/камериерка              Основно              5

1187       Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и Основно (СЕ),Средно / Моторни превозни       средства, повече тона      кораби и въздухоплавателни средства (СЕ) 1

1317       Мияч, превозни средства (ръчно)         Основно,Без образование        3

1338       Сметосъбирач Основно,Без образование,Начално     6

1414       Мияч, превозни средства (ръчно)         Основно,Начално          1

1355       Носач-товарач, стоки   Основно,Средно            4

1091       Крояч, текстил Основно,Средно            1

1399       Работник, кухня Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 5

1232       Администратор, хотел                Средно                Английски MS Office пакет и база данни 4

1185       Работник, отглеждащ селскостопански  животни Средно        1

1082       Склададжия      Средно                офис пакет 1

               

1184       Работник, производство на фуражи и фуражни добавки Средно 1     

1386       Машинен оператор, обработка на зърно         Средно                1

995         Оператор, център за обаждания           Средно                10

1273       Технически сътрудник MS, Word, Excel, Power Point Средно   1

1288       Продавач, билети          Средно                1

1183       Машинен оператор, силози     Средно (управление на мотокар)         1

1417       Птицевъд Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство  Компютърна                грамотност 1

1358       Електротехник, поддръжка на сгради Средно / Електротехника и енергетика (ел.техник),Професионална квалификация     1

1245       Монтажник, електрооборудване Средно / Електротехника и енергетика,Средно    2

1212       Счетоводител, оперативен      Средно / Икономически науки, Висше MS OFFICE. БАЗА    ДАННИ       1

1416       Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия Компютърна грамотност      1

1247       Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация /              2

1246       Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Основно      2

1092       Гладач  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 3

979         Машинен оператор, шиене на облекла Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно,Основно         5             

1415       Готвач  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              (готвач),Професионална квалификация 5

1062       Барман                Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно            1

1227       Сервитьор         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно            6

1318       Асистент, офис Средно,Висше Английски MS OFFICE. INTERNET 1

1392       Счетоводител, оперативен Средно,Висше / Икономика (счетоводство и контрол) microsoft office  1

1204       Окачествител, продукти (без храни и                 напитки)Средно,Висше / Материали и материалознание                4

               

1081       Машинен оператор, преса за гладене               Средно,Основно            1

1369       Общ работник, промишлеността          Средно,Основно            1

1087       Склададжия      Средно,Основно            1

1342       Машинен оператор, производство на пластмаса Средно,Основно     2

1340       Продавач-консултант  Средно,Основно            1

980         Контрольор, качество Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 2

1079       Барман                Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг            2

Филиал Балчик

102         Социален работник      Висше (Социални дейности )   1

100         Рехабилитатор                Висше / Здравни грижи (Рехабилитатор)          1

99           Психолог            Висше / Психология      1

103         Калолечител    Основно              2

101         Социален асистент        Основно,Средно            1

97           Тракторист        Средно                1

c