Сряда, 29 май 2024

29.05.2024

Последвайте ни

26.06 | Свободните работни места в област Добрич

Свободните работни места, обявени в Дирекция “Бюро по труда” Добрич – актуализирани с днешна дата:

No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр

ДБТ - Добрич

1363 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1224 Сервитьор 2

1223 Барман 2

660 Рецепционист Висше Английски Microsoft ofice

1336 Младши експерт Висше (Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Аграрни MS OFFICE. INTERNET И 

1188 Счетоводител, оперативен Висше / Икономика 1

665 Служител, резервации Висше / Икономика (Маркетинг) 1

1364 Ръководител, компютърен кабинет Висше / Информатика и компютърни науки Английски 1 (Комуникационна техника и технология) MS, Word, Excel, Power Point, 

1337 Учител, общообразователен учебен Висше / Математика (учител по Математика) 1 предмет в прогимназиален ет MS OFFICE.  INTERNET, 

1019 Лекар Висше / Медицина 10

1357 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика (Математика и Физика и 1 предмет в гимназиален етап астрономия/ гимназиален етап/)

1353 Учител, начален етап на основното Висше / Педагогика (НУП ЧЕ/ИТ) образование (I-IV клас)

1352 Педагогически съветник Висше / Педагогика (Педагогика,българска Английски 1 филология,кариерно ориентиране и личностно офис пакет

1294 Учител, ресурсен Висше / Педагогика (Специална педагогика - 

учителска правоспособност) MS OFFICE. INTERNET

1356 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика (Философия /гимназиален клас) предмет в гимназиален етап

1293 Учител, начален етап на основното Висше / Педагогика на обучението по ... (НУПЧЕ с Английски образование (I-IV клас) английски език и информационни технологии) MS OFFICE.  INTERNET

1292 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по 1 предмет в прогимназиален ет физическо възпитание и спорт) MS OFFICE.  INTERNET

1260 Юрисконсулт Висше / Право MS OFFICE

1291 Учител, общообразователен учебен Висше / Филология (БЕЛ),Висше / Математика Английски предмет в прогимназиален ет (МАТЕМАТИКА) MS OFFICE.  INTERNET

1368 Работник, кухня Начално,Основно 1

1263 Машинен оператор, миячна машина Начално,Основно 2

772 Машинен оператор, миячна машина Начално,Основно 10

671 Чистач/ Хигиенист Начално,Основно 14

1057 Работник, механично почистване на Основно енергийни съоръжения

707 Машинен оператор, хлебни изделия Основно 2

626 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 15

1097 Чистач, производствени помещения Основно 1

697 Общ работник Основно 1

698 Мияч, съдове (ръчно) Основно 8

696 Камериер/камериерка Основно 6

642 Работник, сезонен Основно 16

1362 Камериер/камериерка Основно 5

664 Общ работник Основно 8

632 Мияч, съдове (ръчно) Основно 25

694 Перач (ръчно) Основно 3

1186 Работник, кланица Основно 1

1347 Работник, озеленяване Основно 3

635 Работник, озеленяване Основно 13

641 Чистач/ Хигиенист Основно 14

1187 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и Основно (СЕ),Средно / Моторни превозни средства, повече тона кораби и въздухоплавателни средства (СЕ)

701 Машинен оператор, миячна машина Основно,Без образование 1

1317 Мияч, превозни средства (ръчно) Основно,Без образование 3

1338 Сметосъбирач Основно,Без образование,Начално 6

682 Работник, кухня Основно,Начално 5

657 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 1

620 Камериер/камериерка Основно,Средно 9

896 Машинен оператор, миячна машина Основно,Средно 2

634 Камериер/камериерка Основно,Средно 6

1355 Носач-товарач, стоки Основно,Средно 4

1091 Крояч, текстил Основно,Средно 1

618 Общ работник Основно,Средно 1

661 Камериер/камериерка Основно,Средно,Начално 5

1070 Шофьор, автокран Основно,Средно,Професионална квалификация / Транспортни  услуги

821 Машинен оператор, шиене на обувки Основно,Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

627 Работник в ресторант Професионален колеж,Средно 5

680 Портиер Средно 15

1251 Сервитьор Средно 3

673 Рецепционист, хотел Средно Английски 11 MS Office пакет и база данни

1184 Работник, производство на фуражи и Средно фуражни добавки

704 Помощник-готвач Средно 4

1225 Диспечер, транспортни средства Средно 1

991 Техник-механик, самолетна техника Средно Английски 10 MS OFFICE. 

INTERNET,POWER 

996 Продавач-консултант Средно 5

658 Спасител, плаж Средно Английски 5

1288 Продавач, билети Средно 1

685 Сервитьор Средно 10

691 Администратор, хотел Средно Английски MS Office пакет 

1055 Машинен оператор Средно 2

625 Хост (хостеса) Средно 20

703 Камериер/камериерка Средно 5

681 Работник, кухня Средно 20

649 Сервитьор Средно Английски 10

656 Помощник-готвач Средно 4

1232 Администратор, хотел Средно Английски MS Office пакет и база данни

1290 Чистач/ Хигиенист Средно 2

783 Пиколо Средно 5

825 Касиер Средно 5

823 Общ работник Средно 4

826 Отговорник, търговска зала Средно 4 работа с мобилно устройство за 

662 Рецепционист, хотел Средно 3

654 Администратор, хотел Средно Английски 2 MS OFFICE. БАЗА ДАННИ

622 Барман Средно Немски, Френски, 30 Английски

1185 Работник, отглеждащ селскостопански Средно животни

1255 Общ работник Средно 1

1273 Технически сътрудник Средно 1 MS, Word, Excel,  Power Point

700 Барман Средно Английски, Руски 2

646 Сервитьор Средно 5

699 Сервитьор Средно Английски, Руски 6

674 Отговорник, спомагателни дейности Средно 6 Office пакет

628 Сервитьор Средно 5

705 Готвач Средно (готвач) 5

1289 Огняр Средно (огняр) 1

702 Помощник-готвач Средно (пом. готвач),Основно (пом. готвач) 2

1183 Машинен оператор, силози Средно (управление на мотокар) 1

748 Птицевъд Средно / Ветеринарна медицина, Средно / Растениевъдство и животновъдство Компютърна  грамотност

1358 Електротехник, поддръжка на сгради Средно / Електротехника и енергетика 1 (ел.техник),Професионална квалификация 

1245 Монтажник, електрооборудване Средно /Електротехника и енергетика, Средно 2

693 Счетоводител Средно /Икономически науки (Счетоводство и контрол),Висше / Икономика (Счетоводство и контрол) MS Office пакет 

1212 Счетоводител, оперативен Средно / Икономически науки, Висше MS OFFICE. БАЗА ДАННИ

623 Домакин Средно / Икономически науки, Средно 10 MS, Word, Excel, Power Point

749 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия Компютърна грамотност

1247 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и 2

металургия,Професионална квалификация / 

1246 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и 2

металургия,Средно,Основно

1210 Шофьор, автокран Средно / Моторни превозни средства, кораби и 1

въздухоплавателни средства

1071 Водач, машини за горско стопанство Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

1069 Водач, мотокар Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

1096 Водач, селскостопански машини Средно / Моторни превозни средства, кораби и 1 въздухоплавателни средства (водач ССМ)

1092 Гладач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно

979 Машинен оператор, шиене на облекла Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно,Основно

719 Спасител, басейн Средно / Спорт (спасител/правоспособност) 5

619 Спасител, плаж Средно / Спорт (спасител/правоспособност) 28

659 Спасител, басейн Средно / Спорт (спасител/правоспособност),Средно 5

695 Главен готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1

683 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 6 (готвач)

1009 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач), Професионална квалификация / 

1226 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 7 (готвач),Средно (готвач),Основно

633 Помощник-готвач Средно /Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 3 (пом. готвач)

1227 Сервитьор Средно /Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно

621 Камериер/камериерка Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 28

кетеринг, Средно

617 Помощник-готвач Средно /Хотелиерство, ресторантьорство и 13  кетеринг, Средно

672 Иконом Средно /Хотелиерство, ресторантьорство и 13  кетеринг,Средно

791 Сервитьор Средно /Хотелиерство, ресторантьорство и 25  кетеринг,Средно

1062 Барман Средно /Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно

631 Готвач Средно /Хранителни технологии (готвач), Средно, Професионален колеж

897 Готвач Средно / Хранителни технологии,Средно 2

648 Администратор, хотел Средно,Висше Английски, Немски, 10 Френски

1318 Асистент, офис Средно,Висше Английски 1 MS OFFICE.  INTERNET

1204 Окачествител, продукти (без храни и Средно,Висше / Материали и материалознание напитки)

871 Обслужващ работник, промишлено Средно, Основно производство

1340 Продавач-консултант Средно,Основно 2

1342 Машинен оператор, производство на Средно,Основно пластмаса

686 Работник, кухня Средно,Основно 5

663 Сервитьор Средно,Основно 1

1369 Общ работник, промишлеността Средно,Основно 1

1264 Помощник кухня, заведение за бързо Средно,Основно 1

хранене

651 Помощник-готвач Средно,Основно 3

690 Работник, кухня Средно,Основно 6

689 Общ работник Средно,Основно 6

1209 Касиер Средно,Основно 2

1179 Машинен оператор, шиене на облекла Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

1180 Гладач, преса (ръчно) Средно, Основно, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

1181 Крояч, текстил Средно, Основно, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

1182 Контрольор, качество Средно,Основно,Средно / Производствени технологии 1– текстил, облекло, обувки и кожи

643 Помощник-готвач Средно,Професионален колеж 9

653 Готвач Средно,Професионален колеж,Основно 8

639 Сервитьор Средно,Професионален колеж,Средно / Немски, Английски, 13 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Френски

637 Отговорник, търговска зала Средно,Професионален колеж,Средно / Немски, Английски, 15  Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Френски

1261 Готвач Средно,Средно (готвач) 1

980 Контрольор, качество Средно,Средно / Производствени технологии – 2 текстил, облекло, обувки и кожи,Основно

1316 Отговорник, търговска зала Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

647 Барман Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 4 кетеринг (барман)

644 Готвач Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач) 2

784 Готвач Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач) 10

Филиал Балчик

102 Социален работник Висше (Социални дейности ) 1

100 Рехабилитатор Висше / Здравни грижи (Рехабилитатор) 1

99 Психолог Висше / Психология 1

95 Пазач-портиер Основно 1

103 Калолечител Основно 2

101 Социален асистент Основно,Средно 1

90 Администратор, хотел Средно Английски Офис пакет

70 Продавач-консултант Средно Английски 1

92 Диспечер, електроцентрала Средно 1

94 Общ работник Средно 1

97 Тракторист Средно 1

93 Техник,сервизна поддръжка на турбини Средно / Електротехника и енергетика във вятърната енергетик

c