Неделя, 14 април 2024

14.04.2024

Последвайте ни

21.08 | Свободните работни места в област Добрич

No#       Длъжност     Образование    Езикови знания    Комп. умения  Бр

ДБТ - Добрич

1649       Каналджия        Без образование,Основно        2

1642       Младежки работник    Висше (бакалавър или магистър)  INTERNET    MS OFFICE. Английски 2

1478       Медицинска сестра      Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)  3

1620       Счетоводител, оперативен      Висше / Икономика MS OFFICE СЧЕТОВОДНИ 1

1688       Ръководител, компютърен кабинет    Висше / Информатика и компютърни науки (бакалавър или магистър)           INTERNET,           MS OFFICE. 1

1633       Учител, общообразователен учебен Висше / История и археология (История и предмет в гимназиален етап          цивилизации, Философия) ЕЛЕКТРОННИ ОБУЧИТЕЛНИ             1

1689       Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Математика    INTERNET, MS OFFICE. 1

1635       Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап   Висше / Математика (Математика, Физика ) INTERNET,         MS OFFICE. 1

1608       Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Математика (Учител общообразователен  учебен предмет - Математика)               INTERNET, MS OFFICE. 1

1696       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Математика (физика и астрономия, Музика) INTERNET,            MS OFFICE. 1

1682       Учител, теоретично обучение                Висше / Машинно инженерство (ЗТ, ССМ, ТА INTERNET, MS OFFICE.)               1               

1653       Лекар   Висше / Медицина        3

1484       Психолог, клиничен     Висше / Медицина (клиничен  психолог)         1

1473       Медицинска сестра      Висше / Медицина (медицинска сестра)           1

1677       Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  Висше / Педагогика (бакалавър или магистър НУП) 3             

1705       Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV           Висше / Педагогика (бакалавър или магистър НУП) INTERNET, POWER MS OFFICE.  1                                              

1714       Главен експерт               Висше / Педагогика (Хуманитарни, обществени, икономически и правни науки, Природни науки, MS OFFICE. БАЗА ДАННИ       1             

1638       Социален работник      Висше / Социални дейности (Психология, Педагогика, Администрация и управление)                     INTERNET MS OFFICE. 1               

1667       Социален работник      Висше / Социални дейности,Висше / Педагогика INTERNET MS OFFICE.            1                              

1459       Машинист, локомотивен           Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация (Локомотивен машинист)                1             

1697       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Филология (магистър БЕЛ)                1             

1634       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Филология (Руска филология)       Руски ЕЛЕКТРОННИ ОБУЧИТЕЛНИ         1                                              

1603       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Филология (Руска филология)       Руски    1             

1544       Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап           Висше / Филология (Учител общообразователен  учебен предмет по БЕЛ и АЕ)  Английски          1             

1632       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап   Висше / Филология (Учител общообразователен  учебен предмет по БЕЛ) INTERNET, MS OFFICE.               1                                              

1547       Учител, теоретично обучение                Висше / Хранителни технологии (Учител по професионална подготовка - ХВП)          INTERNET, MS OFFICE. 1                                               

1664       Общ работник Начално              3

1662       Пакетировач     Начално,Основно          4

1717       Машинен оператор, пералня/перачница        Начално,Основно          4

1564       Общ работник Начално,Основно,Без образование     2

1563       Общ работник Начално,Основно,Без образование     2

1660       Електротехник, промишлено предприятие    Основно              1             

1659       Машинен оператор, производство на                тестени изделия Основно         4             

1553       Месач  Основно              1

1525       Чистач, производствени помещения   Основно              1

1646       Работник, механично почистване на енергийни съоръжения               Основно              2             

1658       Машинен оператор, производство на                тестени изделия Основно         4             

1186       Работник, кланица        Основно              1

1443       Производител, обувки (ръчно)               Основно              2

1666       Пазач-портиер Основно              1

1695       Водопроводчик, поддръжка    Основно (ВиК),Без образование (ВиК),Средно (ВиК)  1

1690       Водач, селскостопански машини           Растениевъдство и животновъдство Основно (водач ССМ, механизатор),Средно /              1

1187       Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона              Основно (СЕ),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (СЕ)                1                             

1691       Оператор, моторизирани съоръжения в земеделието             Основно (Ткт, Т),Професионална квалификация /               1

1512       Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона                              Основно (шофьор СЕ),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства               1             

1680       Сметосъбирач Основно,Без образование,Начално     6

1681       Чистач/ Хигиенист         Основно,Начално          1

1679       Метач  Основно,Начално,Без образование     5

1631       Пощенски раздавач (пощальон)            Основно,Средно            1

1604       Обслужващ, бензиностанция/газостанция       Основно,Средно            2

1447       Аранжор, витрини/щандове    Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно             8

1458       Касиер Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно             15

1698       Огняр   Професионална квалификация (поддържане и обслужване на газови съоръжения и  инсталации                 1             

1652       Инкасатор, плащания  Средно                1

1541       Обслужващ, магазин    Средно                4

1185       Работник, отглеждащ селскостопански животни Средно         1             

1713       Помощник-възпитател               Средно                1

1707       Продавач-консултант  Средно                3

1700       Пакетировач     Средно                1

1622       Диспечер, транспортни средства          Средно                1

1648       Водопроводчик, поддръжка    Средно (ВиК),Основно (ВиК)    2

1651       Машинист, многокофов багер Средно (пътно строителни машини - машинист багер),Основно (машинист багер)          2             

1417       Птицевъд           Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство                Компютърна грамотност            1                            

1650       Електромонтьор            Средно / Електротехника и енергетика ( III ИЛИ  IV КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА)                1

1687       Техник поддръжка на сгради и машини             Средно / Електротехника и енергетика (ВиК )               2

1416       Шлосер               Средно / Машиностроене, металообработване и металургия Компютърна грамотност                1                                            

1663       Механик, промишлено оборудване   Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (механик)          1             

1706       Машинен оператор, металообработващи машини     Средно / Машиностроене, металообработване и                 металургия,Висше / Машинно инженерство 1                              

1508       Машинист, пътно-строителни машини              Средно / Моторни превозни средства, кораби и                 въздухоплавателни средства  1

1561       Шофьор, лекотоварен автомобил        Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно               1             

1442       Окачествител, кожи     Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи                (производство на обувки)1      

1647       Инспектор         Средно,Висше INTERNET MS OFFICE. 1               

1630       Охранител         Средно,Основно БАЗА ДАННИ                1             

1661       Месач  Средно,Основно            1

1716       Камериер/камериерка              Средно,Основно            2

1718       Сервитьор         Средно,Основно            5

1715       Камериер/камериерка, хотел                Средно,Основно            10

Филиал Балчик

113         Общ работник Без образование            1

120         Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  Висше / Педагогика (Начална Училищна Педагогика)      1             

107         Работник, озеленяване              Основно              3

117         Машинен оператор, гладене в пералня            Основно              5

116         Машинен оператор, пералня/перачница        Основно              5

118         Тракторист        Средно                1

119         Техник,сервизна поддръжка на турбини във вятърната енергетика   Средно / Електротехника и енергетика        (Електротехника)Английски Офис пакет           1                             

115         Портиер              Средно,Основно            1

c