Сряда, 29 май 2024

29.05.2024

Последвайте ни

17.08 | Свободните работни места в област Добрич

Свободните работни места, обявени в Дирекция “Бюро по труда” Добрич – актуализирани с днешна дата:

No#       Длъжност   Образование    Езикови знания     Комп. умения  Бр

ДБТ - Добрич

1524       Сметосъбирач Без образование,Начално         2

1649       Каналджия        Без образование,Основно        2

1642       Младежки работник    Висше (бакалавър или магистър)          Английски INTERNET MS OFFICE.            2

1478       Медицинска сестра      Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)  3

1620       Счетоводител, оперативен      Висше / Икономика СЧЕТОВОДНИ        MS OFFICE. 1

1688       Ръководител, компютърен кабинет    Висше(бакалавър или магистър) / Информатика и компютърни науки    INTERNET,           MS OFFICE. 1

1633       Учител, общообразователен учебен Висше / История и археология (История и предмет в гимназиален етап          цивилизации, Философия) ЕЛЕКТРОННИ           ОБУЧИТЕЛНИ 1

1689       Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Математика    INTERNET, MS OFFICE. 1

1635       Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап   Висше / Математика (Математика, Физика ) INTERNET,         MS OFFICE. 1

1608       Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет                 Висше / Математика (Учител               общообразователен  учебен предмет - INTERNET,      MS OFFICE. 1

1696       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап                    Висше / Математика (физика и астрономия, Музика)             INTERNET, MS OFFICE. 1

1682       Учител, теоретично обучение                Висше / Машинно инженерство (ЗТ, ССМ, ТА)               INTERNET, MS OFFICE. 1

1653       Лекар   Висше / Медицина        3

1484       Психолог, клиничен     Висше / Медицина (клиничен  психолог)         1

1473       Медицинска сестра      Висше / Медицина (медицинска сестра)           1

1677       Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  Висше / Педагогика (бакалавър или магистър НУП) 3

1678       Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)                  Висше / Педагогика (НУП  АЕ и БЕЛ)                Английски          INTERNET MS OFFICE. 1

1638       Социален работник      Висше / Социални дейности (Психология, Педагогика, Администрация и управление) INTERNET MS OFFICE.       1

1667       Социален работник      Висше / Социални дейности,Висше / Педагогика INTERNET MS OFFICE.            1

1459       Машинист, локомотивен           Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация (Локомотивен машинист)                1

1697       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Филология (магистър БЕЛ)                1

1603       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Филология (Руска филология)       Руски    1

1634       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Филология (Руска филология)       Руски ОБУЧИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ         1

1544       Старши учител, общообразователен Висше / Филология (Учител общообразователен          учебен предмет по БЕЛ и АЕ)Английски            1

1632       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Филология (Учител общообразователен      учебен предмет по БЕЛ) INTERNET, MS OFFICE. 1

1547       Учител, теоретично обучение                Висше / Хранителни технологии (Учител по професионална подготовка - ХВП)          INTERNET, MS OFFICE. 1

1664       Общ работник Начално              3

1662       Пакетировач     Начално,Основно          4

1564       Общ работник Начално,Основно,Без образование     2

1563       Общ работник Начално,Основно,Без образование     2

1660       Електротехник, промишлено предприятие    Основно              1

1186       Работник, кланица        Основно              1

1443       Производител, обувки (ръчно)               Основно              2

1658       Машинен оператор, производство на                тестени изделия Основно         4             

1525       Чистач, производствени помещения   Основно              1

1659       Машинен оператор, производство на                тестени изделия Основно         4             

1666       Пазач-портиер Основно              1

1553       Месач  Основно              1

1646       Работник, механично почистване на енергийни съоръжения               Основно              2             

1695       Водопроводчик, поддръжка    Основно (ВиК),Без образование (ВиК),Средно              1

1690       Водач, селскостопански машини           Основно (водач ССМ, механизатор),Средно /                2

1187       Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона              Основно (СЕ),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни             1                             

1513       Запойчик            Основно (техническа специалност), Машиностроене, металообработване Средно /                 1

1691       Оператор, моторизирани съоръжения в земеделието             / Моторни превозни средства,Основно (Ткт, Т),Професионална квалификация               1             

1512       Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона              Основно (шофьор СЕ),Средно / Моторни превозни средства        1

1523       Сметосъбирач Основно,Без образование        1

1680       Сметосъбирач Основно,Без образование,Начално     6

1681       Чистач/ Хигиенист         Основно,Начално          1

1679       Метач  Основно,Начално,Без образование     5

1631       Пощенски раздавач (пощальон)            Основно,Средно            1

1604       Обслужващ, бензиностанция/газостанция       Основно,Средно            2

1458       Касиер Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно             15          

1447       Аранжор, витрини/щандове    Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно             9             

1698       Огняр   Професионална квалификация (поддържане и обслужване на газови съоръжения                   1               

1699       Резач, горски дървен материал             Професионална квалификация / Горско стопанство,Основно 1

1652       Инкасатор, плащания  Средно                1

1665       Пазач-портиер Средно                1

1541       Обслужващ, магазин    Средно                4

1700       Пакетировач     Средно                1

1185       Работник, отглеждащ селскостопански животни          Средно                1             

1622       Диспечер, транспортни средства          Средно                1

1648       Водопроводчик, поддръжка    Средно (ВиК),Основно (ВиК)    2

1507       Готвач, заведение за бързо хранене   Средно (готвач),Основно,Средно Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг /               1

1651       Машинист, многокофов багер Средно (пътно строителни машини - машинист багер),Основно (машинист багер)          2

1650       Електромонтьор            Средно / Електротехника и енергетика ( III ИЛИ  IV КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА)                1             

1687       Техник поддръжка на сгради и машини             Средно / Електротехника и енергетика (ВиК )               2

1663       Механик, промишлено оборудване   Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (механик)          1             

1508       Машинист, пътно-строителни машини              Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Удостоверение               1             

1561       Шофьор, лекотоварен автомобил        Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, 1

1442       Окачествител, кожи     Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи     1

1647       Инспектор         Средно Висше INTERNET MS OFFICE.    1

1630       Охранител         Средно,Основно БАЗА ДАННИ                1             

1661       Месач  Средно,Основно            1

Филиал Балчик

113         Общ работник Без образование            1

107         Работник, озеленяване              Основно              3

116         Машинен оператор, пералня/перачница        Основно              5

117         Машинен оператор, гладене в пералня            Основно              5

118         Тракторист        Средно                1

119         Техник,сервизна поддръжка на турбини във вятърната енергетик     (Електротехника)                          Средно / Електротехника и енергетика             Офис пакет Английски 1             

115         Портиер              Средно,Основно            1

c