Сряда, 29 май 2024

29.05.2024

Последвайте ни

05.07 | Свободните работни места в област Добрич

Свободните работни места, обявени в Дирекция “Бюро по труда” Добрич – актуализирани с днешна дата:

No#   Длъжност  Образование   Езикови знания  Комп. умения   Бр

ДБТ - Добрич

1188       Счетоводител, оперативен      Висше / Икономика      1

1357       Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика (Математика и Физика и предмет в гимназиален етап          астрономия/ гимназиален етап/)          1

1353       Учител, начален етап на основното Висше / Педагогика (НУП ЧЕ/ИТ) образование (I-IV клас)             3

1418       Учител, начален етап на основното Висше / Педагогика (НУПИТ) образование (I-IV клас)     MS OFFICE INTERNET 1

1356       Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика (Философия /гимназиален клас) предмет в гимназиален етап          1

1368       Работник, кухня              Начално,Основно          1

1083       Общ работник Начално,Основно          1

1080       Гладач, ютия     Начално,Основно,Средно         1

1186       Работник, кланица        Основно              1

1362       Камериер/камериерка Основно           5

1086       Работник, осоляване на кожи Основно              1

1400       Сезонен работник, горското стопанство Основно 2

1387       Общ работник Основно              1

1187       Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона              кораби и въздухоплавателни средства (СЕ)                Основно (СЕ),Средно / Моторни превозни средства,                 1

1317       Мияч, превозни средства (ръчно)         Основно,Без образование        3

1338       Сметосъбирач Основно,Без образование,Начално     6

1414       Мияч, превозни средства (ръчно)         Основно,Начално          1

1091       Крояч, текстил Основно,Средно            1

1355       Носач-товарач, стоки   Основно,Средно            4

1399       Работник, кухня Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 5

1288       Продавач, билети          Средно                1

1386       Машинен оператор, обработка на зърно         Средно                1

1185       Работник, отглеждащ селскостопански животни          Средно                1               

1273       Технически сътрудник MS, Word, Excel, Power Point   Средно                1

1232       Администратор, хотел                Средно                Английски MS Office пакет и база данни 4

1184       Работник, производство на фуражи и фуражни добавки Средно         1

995         Оператор, център за обаждания           Средно                10

1082       Склададжия офис пакет              Средно                1

1183       Машинен оператор, силози     Средно (управление на мотокар)         1

1417       Птицевъд           Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство Компютърна грамотност            1

1358       Електротехник, поддръжка на сгради Средно / Електротехника и енергетика (ел.техник),Професионална квалификация 1

1245       Монтажник, електрооборудване Средно / Електротехника и енергетика,Средно    2

1212       Счетоводител, оперативен Средно / Икономически науки,Висше MS OFFICE. БАЗА ДАННИ 1

1416       Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия Компютърна грамотност      1

1247       Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация /              2

1246       Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Основно      2

1092       Гладач  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 3

979         Машинен оператор, шиене на облекла Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно,Основно         5

1415       Готвач  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              (готвач),Професионална квалификация 5

1227       Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно     6

1062       Барман                Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно            1

1318       Асистент, офис Средно,Висше Английски MS OFFICE. INTERNET            1

1392       Счетоводител, оперативен      Средно,Висше / Икономика (счетоводство и контрол) microsoft office                1

1204       Окачествител, продукти (без храни и напитки) Средно,Висше / Материали и материалознание      4               

1369       Общ работник, промишлеността          Средно,Основно            1

1081       Машинен оператор, преса за гладене               Средно,Основно            1

1087       Склададжия      Средно,Основно            1

1342       Машинен оператор, производство на                пластмаса Средно,Основно      2

1340       Продавач-консултант  Средно,Основно            1

1179       Машинен оператор, шиене на облекла Средно,Основно,Средно / Производствени технологии– текстил, облекло, обувки и кожи          5

1181       Крояч, текстил Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи     5

1180       Гладач, преса (ръчно)  Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 5

1182       Контрольор, качество Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 1

980         Контрольор, качество Средно,Средно Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,                2

1079       Барман                Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг            2

Филиал Балчик

102         Социален работник      Висше (Социални дейности )   1

100         Рехабилитатор                Висше / Здравни грижи (Рехабилитатор)          1

99           Психолог            Висше / Психология      1

108         Работник, озеленяване              Основно              4

107         Работник, озеленяване              Основно              4

103         Калолечител    Основно              2

101         Социален асистент        Основно,Средно            1

97           Тракторист        Средно                1

c