Четвъртък, 20 юни 2024

20.06.2024

Последвайте ни

07.07 | Свободните работни места в област Добрич

Свободните работни места, обявени в Дирекция “Бюро по труда” Добрич – актуализирани с днешна дата:

No#    Длъжност   Образование    Езикови знания  Комп. умения  Бр

ДБТ - Добрич

1188       Счетоводител, оперативен      Висше / Икономика      1

1430       Старши учител, общообразователен Висше / Математика компютърна грамотност 1

1418       Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  Висше / Педагогика (НУПИТ) MS OFFICE. INTERNET,           1

1431       Старши учител, общообразователен Висше / Филология (Руска филология/ БЕЛ) Руски        1

1432       Старши учител, общообразователен Висше / Философия (БЕЛ) компютърна грамотност     1

1080       Гладач, ютия     Начално,Основно,Средно         1

1347       Работник, озеленяване              Основно              3

1443       Производител, обувки (ръчно)               Основно              3

1434       Камериер/камериерка, хотел                Основно              10

1086       Работник, осоляване на кожи Основно              1

1362       Камериер/камериерка              Основно              5

1186       Работник, кланица        Основно              1

1187       Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона              Основно (СЕ),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства         1

1317       Мияч, превозни средства (ръчно)         Основно,Без образование        3

1338       Сметосъбирач Основно,Без образование,Начално     6

1414       Мияч, превозни средства (ръчно)         Основно,Начално          1

1355       Носач-товарач, стоки   Основно,Средно            4

1091       Крояч, текстил Основно,Средно            1

1399       Работник, кухня Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 5

1184       Работник, производство на фуражи и фуражни добавки Средно         1

1185       Работник, отглеждащ селскостопански животни          Средно                1

1232       Администратор, хотел                Средно                Английски MS Office пакет и    база данни 4       

        

1386       Машинен оператор, обработка на зърно         Средно                1

1055       Машинен оператор      Средно                2

995         Оператор, център за обаждания           Средно                  10

996         Продавач-консултант  Средно                5

1288       Продавач, билети          Средно                1

1433       Чистач/ Хигиенист         Средно                1

1225       Диспечер, транспортни средства          Средно                1

1183       Машинен оператор, силози     Средно (управление на мотокар)         1

1417       Птицевъд           Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство Компютърна грамотност            1

1212       Счетоводител, оперативен      Средно / Икономически науки,Висше MS OFFICE. БАЗА            ДАННИ 1

1416       Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия Компютърна грамотност      1

1210       Шофьор, автокран Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства   1

1096       Водач, селскостопански машини Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (водач ССМ)  1

1442       Окачествител, кожи Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (производство на обувки)         1

1092       Гладач  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 3

979         Машинен оператор, шиене на облекла Средно, основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи             5

1415       Готвач  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              5

1062       Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Средно          1

1227       Сервитьор         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              6

1318       Асистент, офис Средно,Висше Английски MS OFFICE. INTERNET            1                 

1392       Счетоводител, оперативен Средно,Висше / Икономика (счетоводство и контрол) microsoft office  1            

1204       Окачествител, продукти (без храни и напитки) Средно,Висше / Материали и материалознание      4

1369       Общ работник, промишлеността          Средно,Основно            1

1087       Склададжия      Средно,Основно            1

1081       Машинен оператор, преса за гладене               Средно,Основно            1

1342       Машинен оператор, производство на пластмаса         Средно,Основно            2

1340       Продавач-консултант  Средно,Основно            1

1179       Машинен оператор, шиене на облекла Средно,Основно,Средно / Производствени технологии– текстил, облекло, обувки и кожи          5

1180       Гладач, преса (ръчно)  Средно,Основно,Средно / Производствени технологии– текстил, облекло, обувки и кожи 5

1181       Крояч, текстил Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи     5

1182       Контрольор, качество Средно,Основно,Средно / Производствени технологии– текстил, облекло, обувки и кожи 1

980         Контрольор, качество Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 2

1079       Барман                Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг            2

Филиал Балчик

102         Социален работник      Висше (Социални дейности )   1

100         Рехабилитатор                Висше / Здравни грижи (Рехабилитатор)          1

107         Работник, озеленяване              Основно              4

108         Работник, озеленяване              Основно              4

103         Калолечител    Основно              2

101         Социален асистент        Основно,Средно            1

109         Работник, кухня              Основно,Средно            1

97           Тракторист        Средно                1

92           Диспечер, електроцентрала   Средно                1

93           Техник,сервизна поддръжка на вятърни турбини        Средно / Електротехника и енергетика             2

c