Събота, 25 май 2024

25.05.2024

Последвайте ни

07.08 | Свободните работни места в област Добрич

Свободните работни места, обявени в Дирекция “Бюро по труда” Добрич – актуализирани с днешна дата:

No#       Длъжност           Образование    Езикови знания               Комп. умения  Бр

ДБТ - Добрич

1524       Сметосъбирач Без образование,Начално         2

1478       Медицинска сестра      Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)  3

1545       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / История и археология (История и цивилизации INTERNET,) MS OFFICE.            1

1565       Ръководител, компютърен кабинет(информационни технологии)    Висше / Комуникационна и компютърна техника   1

1608       Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет                учебен предмет - Математика)Висше / Математика (Учител общообразователен  INTERNET, MS OFFICE.          1

1572       Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Математика (Учител по математика)     MS office, Internet 1

1484       Психолог, клиничен     Висше / Медицина (клиничен  психолог)         1

1596       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Педагогика на обучението по ... (Български             език и литература) Microsoft Word 1

1598       Помощник-директор, учебната дейност           Висше / Педагогика на обучението по ... (информационни технологии)      Microsoft Word                1

1597       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика, физика, астрономия и музика)      MS, Word           1

1566       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по ... (Немски език)       1

1603       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Филология (Руска филология)       Руски    1

1544       Старши учител, общообразователен учебен предмет по АЕ)Висше / Филология (Учител общообразователен    Английски          1

1547       Учител, теоретично обучение                Висше / Хранителни технологии (Учител по професионална подготовка - ХВП)          INTERNET, MS OFFICE. 1

1564       Общ работник Начално,Основно,Без образование     2

1563       Общ работник Начално,Основно,Без образование     2

1525       Чистач, производствени помещения   Основно              1

1466       Чистач/ Хигиенист         Основно              1

1609       Сезонен работник, горското стопанство            Основно              2

1553       Месач  Основно              1

1443       Производител, обувки (ръчно)               Основно              3

1086       Работник, осоляване на кожи Основно              1

513         Запойчик            Основно (техническа специалност),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия       1

1554       Машинен оператор, хлебни изделия Основно (технически умения)                1

1523       Сметосъбирач Основно,Без образование        1

1414       Мияч, превозни средства (ръчно)         Основно,Начално          1

1091       Крояч, текстил Основно,Средно            1

1604       Обслужващ, бензиностанция/газостанция       Основно,Средно            2

1458       Касиер Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно             15

1447       Аранжор, витрини/щандове    Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно             9

1399       Работник, кухня              Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          1             

1599       Образователен медиатор Microsoft Word        Средно                1             

1543       Чистач/ Хигиенист         Средно                1

1529       Шофьор, лекотоварен автомобил        Средно                1

1522       Продавач-консултант  Средно                1

1541       Обслужващ, магазин    Средно                4

1507       Готвач, заведение за бързо хранене   Средно (готвач),Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)                1             

1592       Младши специалист    Средно / Архитектура и строителство-комбинирани програми (Строителен техник)                Microsoft ofice,                AtoCAD    1         

1417       Птицевъд           Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство Компютърна грамотност 1

1416       Шлосер               Средно / Машиностроене, металообработване и металургия             Компютърна грамотност        1

1561       Шофьор, лекотоварен автомобил        Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно               1

1442       Окачествител, кожи     Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (производство на обувки)         1

1092       Гладач  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 3

979         Машинен оператор, шиене на облекла            Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно,Основно         5

1087       Склададжия      Средно,Основно            1

980         Контрольор, качество Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 2

Филиал Балчик

113         Общ работник Без образование            1

103         Калолечител    Основно              2

107         Работник, озеленяване              Основно              3

115         Портиер              Средно,Основно            1

c