Неделя, 14 април 2024

14.04.2024

Последвайте ни

21.04 | Свободните работни места в област Добрич

Свободните работни места, обявени в Дирекция “Бюро по труда” Добрич – актуализирани с днешна дата:

No#    Длъжност                                     Образование                             Езикови знания  Комп. умения   Бр

                                                         ДБТ - Добрич

  875     Пакетировач                                                                                                                                                1

  660     Рецепционист                                    Висше                                                                  Английски                 1

                                                                                                                                             Microsoft ofice

  337     Специалист, технически контрол          Висше / Архитектура, строителство и геодезия                                            1

                                                                  (Строителен инженер )                                           MS OFFICE.

                                                                                                                                             INTERNET

  559     Ветеринар                                         Висше / Ветеринарна медицина (ветеринарен лекар)                                  1

                                                                                                                                             MS OFFICE. БАЗА

                                                                                                                                             ДАННИ

  880     Счетоводител, оперативен                   Висше / Икономика                                                                                1

  520     Координатор производство                  Висше / Икономика                                                 Английски, Немски      1

                                                                                                                                             Office пакет

  665     Служител, резервации                         Висше / Икономика (Маркетинг)                                                               1

  859     Учител, практическо обучение              Висше / Машинно инженерство (ДВГ и транспортна                                    1

                                                                  техника)

  445     Лекар                                                Висше / Медицина                                                                                 1

  237     Лекар                                                Висше / Медицина                                                                                 10

  864     Медицинска сестра                             Висше / Медицина (медицинска сестра)                                                     1

  818     Рентгенов лаборант                            Висше / Стоматология                                                                            2

  868     Инженер-технолог, хранително-вкусова Висше / Хранителни технологии,Висше /                                                   1

           промишленост                                   Биотехнологии                                                      MS Office пакет

  216     Животновъд                                       Начално                                                                                              1

  671     Чистач/ Хигиенист                               Начално,Основно                                                                                 16

  810     Мияч, съдове (ръчно)                          Начално,Основно                                                                                 3

  368     Камериер/камериерка, хотел                 Начално,Основно                                                                                 5

  642     Работник, сезонен                              Основно                                                                                              24

  697     Общ работник                                    Основно                                                                                              1

  873     Оператор, автоклав (месо и риба)         Основно                                                                                              4

  696     Камериер/камериерка                          Основно                                                                                              6

  632     Мияч, съдове (ръчно)                          Основно                                                                                              28

  694     Перач (ръчно)                                    Основно                                                                                              3

  698     Мияч, съдове (ръчно)                          Основно                                                                                              10

  707     Машинен оператор, хлебни изделия      Основно                                                                                              2

  635     Работник, озеленяване                        Основно                                                                                              14

  820     Работник, сглобяване на детайли          Основно                                                                                              5

  626     Машинен оператор, пералня/перачница Основно                                                                                              15

  867     Дърводелец, мебелист                         Основно                                                                                              1

  287     Работник, механично почистване на      Основно                                                                                              2

           енергийни съоръжения

  640     Камериер/камериерка                          Основно                                                                                              7

  664     Общ работник                                    Основно                                                                                              9

  870     Работник, консервна фабрика               Основно                                                                                              5

  641     Чистач/ Хигиенист                               Основно                                                                                              15

  777     Заварчик                                           Основно (Заварчик),Средно / Машиностроене,                                           1

                                                                  металообработване и металургия (Заварчик)

  778     Шлосер                                             Основно (шлосер),Средно / Машиностроене,                                             1

                                                                  металообработване и металургия (шлосер)

  874     Производител, обувки (ръчно)              Основно / Производствени технологии – текстил,                                       3

                                                                  облекло, обувки и кожи,Основно

  701     Машинен оператор, миячна машина      Основно,Без образование                                                                      2

  371     Общ работник                                    Основно,Без образование                                                                      3

  570     Чистач/ Хигиенист                               Основно,Начално                                                                                 1

  682     Работник, кухня                                  Основно,Начално                                                                                 6

  624     Чистач/ Хигиенист                               Основно,Начално,Без образование                                                          4

  634     Камериер/камериерка                          Основно,Средно                                                                                   8

  618     Общ работник                                    Основно,Средно                                                                                   1

  657     Камериер/камериерка, хотел                 Основно,Средно                                                                                   1

  811     Аниматор                                          Основно,Средно                                                    Английски                 6

  652     Работник, кухня                                  Основно,Средно                                                                                   2

  836     Камериер/камериерка                          Основно,Средно                                                                                   2

  629     Камериер/камериерка                          Основно,Средно                                                                                   3

  620     Камериер/камериерка                          Основно,Средно                                                                                   10

  577     Заварчик                                           Основно,Средно / Машиностроене,                                                          1

                                                                  металообработване и металургия

  661     Камериер/камериерка                          Основно,Средно,Начално                                                                      5

  821     Машинен оператор, шиене на обувки     Основно,Средно,Средно / Производствени технологии                               2

                                                                   – текстил, облекло, обувки и кожи

  446     Фелдшер                                           Полувисше / Здравни грижи                                                                    1

  447     Медицинска сестра                             Полувисше / Здравни грижи                                                                    1

  808     Рецепционист                                    Професионален колеж / Хотелиерство,                      Английски                 4

                                                                  ресторантьорство и кетеринг

  627     Работник в ресторант                          Професионален колеж,Средно                                                                8

  654     Администратор, хотел                         Средно                                                                 Английски                 3

                                                                                                                                             MS OFFICE. БАЗА

                                                                                                                                             ДАННИ

  758     Кредитен специалист, банка                 Средно                                                                                                3

                                                                                                                                             Office пакет

  770     Санитар                                            Средно                                                                                                2

  783     Пиколо                                             Средно                                                                                                8

  658     Спасител, плаж                                  Средно                                                                 Английски                 5

  656     Помощник-готвач                                Средно                                                                                                4

  628     Сервитьор                                         Средно                                                                                                5

  687     Рецепционист                                    Средно                                                                 Английски                 2

  819     Оператор, зареждане с гориво              Средно                                                                                                1

  881     Специалист, качество                          Средно                                                                 Английски                 1

                                                                                                                                             Office пакет

  843     Работник, зоопарк                              Средно                                                                                                1

  655     Сервитьор                                         Средно                                                                                                2

  649     Сервитьор                                         Средно                                                                 Английски                 10

  824     Продавач, хранителни продукти            Средно                                                                                                5

  826     Отговорник, търговска зала                  Средно                                                                                                4

                                                                                                                                             работа с мобилно

                                                                                                                                             устройство за

  646     Сервитьор                                         Средно                                                                                                10

  622     Барман                                             Средно                                                                 Немски, Френски,        30

                                                                                                                                             Английски

  825     Касиер                                              Средно                                                                                                5

  823     Общ работник                                    Средно                                                                                                4

  841     Гледач,служебни животни                    Средно                                                                                                1

  842     Работник, поддръжка                           Средно                                                                                                1

  792     Рецепционист, хотел                           Средно                                                                                                3

                                                                                                                                             Office пакет

  587     Камериер/камериерка                          Средно                                                                                                20

  681     Работник, кухня                                  Средно                                                                                                20

  625     Хост (хостеса)                                    Средно                                                                                                20

  685     Сервитьор                                         Средно                                                                                                10

  680     Портиер                                            Средно                                                                                                15

  706     Барман                                             Средно                                                                 Английски                 5

  691     Администратор, хотел                         Средно                                                                 Английски                 2

                                                                                                                                             MS Office пакет

  715     Оператор, мелница за зърно                Средно                                                                                                1

                                                                                                                                             MS office и Интернет

  704     Помощник-готвач                                Средно                                                                                                4

  673     Рецепционист, хотел                           Средно                                                                                                19

                                                                                                                                             MS Office пакет и

                                                                                                                                             база данни

  716     Машинен оператор, силози                  Средно                                                                                                1

                                                                                                                                             MS office и Интернет

  688     Работник, поддръжка                           Средно                                                                                                3

  674     Отговорник, спомагателни дейности      Средно                                                                                                9

                                                                                                                                             Office пакет

  703     Камериер/камериерка                          Средно                                                                                                5

  491     Продавач-консултант                          Средно                                                                                                2

                                                                                                                                             MS OFFICE.

                                                                                                                                             INTERNET, ЕЛ.

  486     Продавач-консултант                          Средно                                                                                                2

  222     Фризьор                                            Средно                                                                                                1

  699     Сервитьор                                         Средно                                                                 Английски, Руски        7

  700     Барман                                             Средно                                                                 Английски, Руски        3

  662     Рецепционист, хотел                           Средно                                                                                                3

  705     Готвач                                               Средно (готвач)                                                                                     5

  702     Помощник-готвач                                Средно (пом. готвач),Основно (пом. готвач)                                              2

  750     Технолог                                           Средно (техническа специалност),Висше (техническа                                  1

                                                                  специалност)

  723     Стоковед                                           Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен                                           1

                                                                  техник),Средно / Икономически науки,Висше              MS OFFICE.

                                                                                                                                             INTERNET

  748     Птицевъд                                           Средно / Ветеринарна медицина,Средно /                                                 1

                                                                  Растениевъдство и животновъдство                          Компютърна

                                                                                                                                             грамотност

  338     Водопроводчик, поддръжка                  Средно / Други неопределени специалности                                             2

                                                                  (ВиК),Основно (ВиК),Професионална квалификация /

  882     Огняр                                               Средно / Други неопределени специалности (ОГНЯР)                                 1

  693     Счетоводител                                     Средно / Икономически науки (Счетоводство и                                           1

                                                                  контрол),Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)   MS Office пакет

  779     Експерт, застраховане                         Средно / Икономически науки,Висше / Икономика                                       1

                                                                                                                                             Office пакет

  623     Домакин                                            Средно / Икономически науки,Средно                                                      10

                                                                                                                                             MS, Word, Excel,

                                                                                                                                             Power Point

  749     Шлосер                                             Средно / Машиностроене, металообработване и                                        1

                                                                  металургия                                                           Компютърна

                                                                                                                                             грамотност

  711     Подготвител, горница на обувки            Средно / Производствени технологии – текстил,                                         1

                                                                  облекло, обувки и кожи,Основно,Средно

  712     Контрольор, качество                          Средно / Производствени технологии – текстил,                                         1

                                                                  облекло, обувки и кожи,Средно

  840     Оператор, селскостопански машини      Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно                                  1

  619     Спасител, плаж                                  Средно / Спорт (спасител/правоспособност)                                             29

  719     Спасител, басейн                               Средно / Спорт (спасител/правоспособност)                                             5

  659     Спасител, басейн                               Средно / Спорт (спасител/правоспособност),Средно                                  5

  883     Счетоводител                                     Средно / Счетоводство и данъчно облагане                                               1

                                                                  (Счетоводство и контрол),Висше / Икономика             MS, Word, Excel,

                                                                                                                                             Power Point и

  831     Счетоводител, оперативен                   Средно / Счетоводство и данъчно облагане                                               1

                                                                  (Счетоводство и контрол),Висше / Икономика             MS, Word, Excel,

                                                                                                                                             Power Point и

  695     Главен готвач                                     Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 1

  753     Сервитьор                                         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 7

  813     Барман                                             Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 2

                                                                   (барман),Средно

  683     Готвач                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 6

                                                                   (готвач)

  666     Готвач                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 5

                                                                   (готвач),Основно (готвач)

  630     Готвач                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 14

                                                                   (готвач),Средно

  633     Помощник-готвач                                Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 4

                                                                   (пом. готвач)

  636     Рецепционист, хотел                           Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и               Английски,                 2

                                                                  кетеринг,Висше / Туризъм                                        Румънски  MS Office, Ynternet,

                                                                                                                                             Clock Evo

  575     Барман                                             Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              3

                                                                  кетеринг,Средно

  617     Помощник-готвач                                Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              20

                                                                  кетеринг,Средно

  672     Иконом                                             Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              20

                                                                  кетеринг,Средно

  621     Камериер/камериерка                          Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              42

                                                                  кетеринг,Средно

  791     Сервитьор                                         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              25

                                                                  кетеринг,Средно

  631     Готвач                                               Средно / Хранителни технологии                                                             10

                                                                  (готвач),Средно,Професионален колеж

  648     Администратор, хотел                         Средно,Висше                                                       Английски, Немски,     10

                                                                                                                                              Френски

  663     Сервитьор                                         Средно,Основно                                                                                   2

  809     Сервитьор                                         Средно,Основно                                                    Английски                 5

  771     Опаковач                                           Средно,Основно                                                                                   10

  651     Помощник-готвач                                Средно,Основно                                                                                   5

  806     Работник, кухня                                  Средно,Основно                                                                                   6

  807     Пиколо                                             Средно,Основно                                                                                   2

  869     Общ работник                                    Средно,Основно                                                                                   8

  772     Машинен оператор, миячна машина      Средно,Основно                                                                                   10

  689     Общ работник                                    Средно,Основно                                                                                   10

  417     Камериер/камериерка                          Средно,Основно                                                                                   4

  667     Помощник-готвач                                Средно,Основно                                                                                   2

  839     Общ работник, смесено растенивъдно и   Средно,Основно                                         1

           животновъдно стопанство

  690     Работник, кухня                                  Средно,Основно                                                                                   10

  686     Работник, кухня                                  Средно,Основно                                                                                   5

  871     Обслужващ работник, промишлено       Средно,Основно                                                                                   4

           производство

  225     Лакировач, промишлени изделия          Средно,Основно,Средно / Производствени технологии                               1

                                                                   – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

  224     Дърводелец, мебелист                         Средно,Основно,Средно / Производствени технологии                               1

                                                                   – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

  643     Помощник-готвач                                Средно,Професионален колеж                                                                12

  653     Готвач                                               Средно,Професионален колеж,Основно                                                   8

  637     Отговорник, търговска зала                  Средно,Професионален колеж,Средно /                    Немски, Английски,     15

                                                                  Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              Френски

 639     Сервитьор                                         Средно,Професионален колеж,Средно /                    Немски, Английски,     15

                                                                  Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              Френски

  822     Шивач, обувки                                    Средно,Средно / Производствени технологии –                                          5

                                                                  текстил, облекло, обувки и кожи,Основно

  790     Барман                                             Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   10

                                                                  кетеринг

  650     Отговорник, търговска зала                  Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   10

                                                                  кетеринг

  647     Барман                                             Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   5

                                                                  кетеринг (барман)

  645     Сервитьор                                         Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   5

                                                                  кетеринг (СЕРВИТЬОР)

  418     Помощник-готвач                                Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   5

                                                                  кетеринг,Основно

  644     Готвач                                               Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)                                      2

  784     Готвач                                               Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)                                      10

                                                         Филиал Балчик

  24      Фелдшер                                           Висше / Здравни грижи                                                                           1

  23      Лекар                                                Висше / Медицина                                                                                 1

  62      Работник, кухня                                  Начално,Основно                                                                                 2

  54      Социален асистент                             Основно                                                                                              14

  38      Общ работник                                    Основно                                                                                              2

  26      Работник, озеленяване                        Основно                                                                                              2

  41      Шофьор, товарен автомобил                Основно,Средно                                                                                   1

  19      Тракторист                                        Основно,Средно                                                                                   3

  49      Камериер/камериерка                          Средно                                                                                                2

  55      Охранител                                         Средно                                                                                                3

  53      Общ работник                                    Средно                                                                                                2

  65      Младши специалист                            Средно                                                                                                1

                                                                                                                                             Офис пакет

  64      Сервитьор                                         Средно                                                                                                1

  63      Сътрудник, социални дейности             Средно                                                                                                2

                                                                                                                                             Работа с касова

                                                                                                                                             наличност и офис

  51      Готвач                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 2

                                                                   (Готвач)

  50      Администратор, хотел                         Средно,Висше                                                                                      1

                                                                                                                                             Офис пакет

  17      Овощар                                             Средно,Основно                                                                                   7

  56      Камериер/камериерка, хотел                 Средно,Основно                                                                                   7

c