Събота, 15 юни 2024

15.06.2024

Последвайте ни

12.03 | Свободните работни места в област Добрич

Свободните работни места, обявени в Дирекция “Бюро по труда” Добрич – актуализирани с днешна дата:

472

Транжор

бр. незаети

2

език

комп. умения

503

Помощник-директор, учебната дейност

Висше

бр. незаети

1

език

комп. умения

Word, Skolo,НЕИСПУО,ЕИСИП

373

Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

бр. незаети

1

език

комп. умения

MS, Word, Excel,интернет

484

Счетоводител

Висше / Икономика

бр. незаети

1

език

Английски

комп. умения

MS OFFICE, POWER POINT

478

Началник отдел, администрация

Висше / Икономика

бр. незаети

1

език

комп. умения

MS OFFICE. INTERNET, СЧЕТОВОДНИ ПРОГРАМИ

460

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет

Висше / Математика (математика,физика,астрономия)

бр. незаети

1

език

комп. умения

MS, Word, Excel, Power Point,

437

Работник, озеленяване

Основно

бр. незаети

16

език

комп. умения

475

Товарач, трупи и друг дървен материал

Основно

бр. незаети

1

език

комп. умения

285

Готвач

Основно (готвач),Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач),Средно (готвач)

бр. незаети

4

език

комп. умения

431

Готвач

Основно (готвач),Средно (готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)

бр. незаети

6

език

комп. умения

459

Готвач

Основно (готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)

бр. незаети

5

език

комп. умения

381

Заварчик

Основно (заварчик),Средно (заварчик),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик)

бр. незаети

1

език

комп. умения

382

Общ работник, промишлеността

Основно (технически умения),Средно (технически умения)

бр. незаети

1

език

комп. умения

474

Резач, горски дървен материал

Основно,Професионална квалификация / Горско стопанство (правоспособност за работа с моторни триони)

бр. незаети

2

език

комп. умения

288

Производител, обувки (ръчно)

Основно,Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

419

Подготвител, горница на обувки

Основно,Средно

бр. незаети

2

език

комп. умения

238

Камериер/камериерка

Основно,Средно

бр. незаети

5

език

комп. умения

312

Камериер/камериерка

Основно,Средно

бр. незаети

5

език

комп. умения

360

Работник, кухня

Основно,Средно

бр. незаети

3

език

комп. умения

367

Работник, озеленяване

Основно,Средно

бр. незаети

3

език

комп. умения

355

Перач (ръчно)

Основно,Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

109

Машинен оператор, шиене на облекла

Основно,Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

309

Монтажник, изделия от пластмаса

Основно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

357

Готвач

Професионална квалификация (готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач),Средно (готвач),Основно (готвач)

бр. незаети

5

език

комп. умения

286

Майстор-готвач

Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач),Средно,Основно

бр. незаети

1

език

комп. умения

456

Сервитьор

Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (СЕРВИТЬОР),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (СЕРВИТЬОР)

бр. незаети

3

език

Английски

комп. умения

начална компютърна грамотност

7

Шлосер

Професионална квалификация,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

бр. незаети

1

език

комп. умения

471

Администратор, хотел

Средно

бр. незаети

2

език

Английски

комп. умения

473

Шофьор, куриер

Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

374

Продавач-консултант

Средно

бр. незаети

15

език

Английски

комп. умения

476

Касиер, домакин

Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

MS, Word, Excel,интернет и електронни платформи

468

Технически изпълнител

Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

MS OFFICE. БАЗА ДАННИ

372

Сервитьор

Средно

бр. незаети

2

език

комп. умения

179

Касиер

Средно

бр. незаети

2

език

комп. умения

432

Сервитьор

Средно

бр. незаети

6

език

комп. умения

489

Зареждач

Средно

бр. незаети

2

език

комп. умения

113

Продавач-консултант

Средно

бр. незаети

3

език

комп. умения

486

Рецепционист, хотел

Средно

бр. незаети

1

език

Английски

комп. умения

MS OFFICE. БАЗА ДАННИ

314

Администратор, хотел

Средно

бр. незаети

3

език

Английски

комп. умения

MS office

313

Сервитьор

Средно

бр. незаети

5

език

комп. умения

469

Диспечер, транспортни средства

Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

501

Готвач

Средно (готвач),Професионална квалификация (готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)

бр. незаети

1

език

комп. умения

204

Специалист, труд и работна заплата

Средно (специалист ТРЗ),Висше / Икономика (специалист ТРЗ)

бр. незаети

1

език

комп. умения

офис пакет

361

Шофьор, лек автомобил до 9 места

Средно (шофьор),Основно (шофьор)

бр. незаети

1

език

комп. умения

8

Птицевъд

Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство,Професионална квалификация

бр. незаети

1

език

комп. умения

383

Електротехник, промишлено предприятие

Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)

бр. незаети

1

език

комп. умения

350

Електротехник, поддръжка на сгради

Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)

бр. незаети

1

език

комп. умения

293

Шофьор, автокран

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Управление на товароподемни машини)

бр. незаети

1

език

комп. умения

118

Машинен оператор, шиене на облекла

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно

бр. незаети

3

език

комп. умения

119

Работник, ръчна изработка на облекла

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно

бр. незаети

2

език

комп. умения

379

Счетоводител, оперативен

Средно / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводител),Висше / Икономика

бр. незаети

1

език

комп. умения

MS OFFICE. БАЗА ДАННИ

226

Касиер

Средно / Търговия на едро и дребно

бр. незаети

3

език

комп. умения

470

Готвач

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

бр. незаети

6

език

комп. умения

411

Барман

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман)

бр. незаети

2

език

комп. умения

410

Готвач

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)

бр. незаети

3

език

комп. умения

321

Готвач

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач),Професионална квалификация (готвач),Средно (готвач)

бр. незаети

2

език

комп. умения

412

Сервитьор

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)

бр. незаети

5

език

комп. умения

359

Сервитьор

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно

бр. незаети

5

език

комп. умения

413

Сладкар

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сладкар)

бр. незаети

1

език

комп. умения

455

Администратор, хотел

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно

бр. незаети

2

език

Английски

комп. умения

начална компютърна грамотност

458

Камериер/камериерка

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно

бр. незаети

5

език

комп. умения

457

Барман

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно

бр. незаети

3

език

Английски

комп. умения

начална компютърна грамотност

380

Специалист, продажби

Средно,Висше

бр. незаети

1

език

Английски

комп. умения

MS OFFICE. INTERNET

414

Застрахователен брокер

Средно,Висше

бр. незаети

1

език

комп. умения

MS OFFICE. INTERNET

500

Експерт

Средно,Висше / Икономика

бр. незаети

2

език

комп. умения

356

Камериер/камериерка

Средно,Основно

бр. незаети

10

език

комп. умения

349

Санитар

Средно,Основно

бр. незаети

1

език

комп. умения

311

Камериер/камериерка

Средно,Основно

бр. незаети

9

език

комп. умения

284

Камериер/камериерка

Средно,Основно

бр. незаети

8

език

комп. умения

358

Спасител, басейн

Средно,Професионална квалификация (удостоверение за спасител)

бр. незаети

1

език

комп. умения

Филиал Балчик

25

Мияч, съдове (ръчно)

Начално

бр. незаети

2

език

комп. умения

30

Работник, озеленяване

Начално,Основно

бр. незаети

5

език

комп. умения

20

Работник, озеленяване

Основно

бр. незаети

2

език

комп. умения

40

Камериер/камериерка

Основно

бр. незаети

2

език

комп. умения

13

Тракторист

Основно,Средно

бр. незаети

2

език

комп. умения

16

Машинист, еднокофов багер

Професионална квалификация (Пътно строителни машини),Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

36

Продавач-консултант

Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

24

Барман

Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

18

Касиер

Средно

бр. незаети

4

език

комп. умения

Работа с касова наличност

26

Склададжия

Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

Заприхождаване на стока

14

Камериер/камериерка

Средно

бр. незаети

3

език

комп. умения

23

Сервитьор

Средно

бр. незаети

1

език

Английски

комп. умения

Работа с касова наличност и офис пакет

28

Обслужващ, магазин

Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

Работа с касова наличност

27

Оператор, селскостопански машини

Средно

бр. незаети

2

език

комп. умения

15

Администратор, хотел

Средно

бр. незаети

2

език

Английски

комп. умения

Офис пакет

22

Готвач

Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

17

Готвач

Средно

бр. незаети

2

език

комп. умения

c