Събота, 15 юни 2024

15.06.2024

Последвайте ни

08.08 | Свободните работни места в област Добрич

Свободните работни места, обявени в Дирекция “Бюро по труда” Добрич – актуализирани с днешна дата:

No#       Длъжност    Образование    Езикови знания   Комп.умения   Бр

ДБТ - Добрич

1524       Сметосъбирач Без образование,Начално         2

1478       Медицинска сестра      Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)  3

1621       Специалист, труд и работна заплата    Висше / Икономика INTERNET MS OFFICE. 1

1620       Счетоводител, оперативен      Висше / Икономика СЧЕТОВОДНИ MS OFFICE.                1

1565       Ръководител, компютърен кабинет    (информационни технологии)Висше / Комуникационна и компютърна техника   1

1608       Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет                учебен предмет - Математика)Висше / Математика (Учител общообразователен  INTERNET, MS OFFICE.          1

1572       Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап            Висше / Математика (Учител по математика)             MS office, Internet 1

1484       Психолог, клиничен     Висше / Медицина (клиничен  психолог)         1

1596       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап   език и литература)        Висше / Педагогика на обучението по ... (Български Microsoft Word   1

1598       Помощник-директор, учебната дейност           Висше / Педагогика на обучението по ... (информационни технологии) Microsoft Word     1

1597       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (Математика,    физика, астрономия и музика)            Висше / Педагогика на обучението по ...          MS, Word 1

1566       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Педагогика на обучението по ... (Немски език)       1

1459       Машинист, локомотивен           Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация               1

1603       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Филология (Руска филология)       Руски    1

1544       Старши учител, общообразователен Висше / Филология (Учител общообразователен        Английски                1

1547       Учител, теоретично обучение                Висше / Хранителни технологии (Учител по професионална подготовка - ХВП)          INTERNET, MS OFFICE. 1

1563       Общ работник Начално,Основно,Без образование     2

1564       Общ работник Начално,Основно,Без образование     2

1525       Чистач, производствени помещения   Основно              1

1443       Производител, обувки (ръчно)               Основно              3

1553       Месач  Основно              1

1609       Сезонен работник, горското стопанство            Основно              2

1513       Запойчик            Основно (техническа специалност),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия       1

1554       Машинен оператор, хлебни изделия Основно (технически умения)                1

1512       Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона              Основно (шофьор СЕ),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства    1

1523       Сметосъбирач Основно,Без образование        1

1604       Обслужващ, бензиностанция/газостанция       Основно,Средно            2

1458       Касиер Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно             15

1399       Работник, кухня              Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство кетеринг и          1

1622       Диспечер, транспортни средства          Средно                1

1543       Чистач/ Хигиенист         Средно                1

1522       Продавач-консултант  Средно                1

1599       Образователен медиатор         Microsoft Word Средно               1

1529       Шофьор, лекотоварен автомобил        Средно                1

1541       Обслужващ, магазин    Средно                4

1507       Готвач, заведение за бързо хранене   Средно (готвач),Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)                1

1592       Младши специалист    Средно / Архитектура и строителство-комбинирани програми (Строителен техник)                Microsoft ofice, AtoCAD,              1

1417       Птицевъд           Средно / Ветеринарна медицина,Средно /     Растениевъдство и животновъдство                Компютърна грамотност 1

1416       Шлосер               Средно / Машиностроене, металообработване и металургия             Компютърна грамотност        1

1508       Машинист, пътно-строителни машини              Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 1

1561       Шофьор, лекотоварен автомобил        Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно               1            

1442       Окачествител, кожи     Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (производство на обувки)         1

Филиал Балчик

113         Общ работник Без образование            1

103         Калолечител    Основно              2

107         Работник, озеленяване              Основно              3

115         Портиер              Средно, Основно           1

c