Събота, 25 май 2024

25.05.2024

Последвайте ни

03.08 | Свободните работни места в област Добрич

Свободните работни места, обявени в Дирекция “Бюро по труда” Добрич – актуализирани с днешна дата:

No#       Длъжност           Образование    Езикови знания               Комп. умения  Бр

ДБТ - Добрич

1524       Сметосъбирач Без образование,Начално         2

1478       Медицинска сестра      Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)  3

1570       Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази общообразователен  учебен предмет по       Висше / Изобразително изкуство (учител INTERNET, MS OFFICE           1

1545       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап                    Висше / История и археология (История и цивилизации) INTERNET, MS OFFICE.  1

1565       Ръководител, компютърен кабинет    (информационни технологии)Висше / Комуникационна и компютърна техника   1

1572       Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап            Висше / Математика (Учител по математика) MS office, Internet     1

1484       Психолог, клиничен     Висше / Медицина (клиничен  психолог)         1

1596       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Педагогика на обучението по ... (Български език и литература) Microsoft Word   1

1598       Помощник-директор, учебната дейност           Висше / Педагогика на обучението по ... (информационни технологии)      Microsoft Word                1

1597       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика, физика, астрономия и музика) MS, Word                 1

1566       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Педагогика на обучението по ... (Немски език)       1

1555       Социален работник      Висше / Социални дейности    INTERNET MS OFFICE. 1

1544       Старши учител, общообразователен Висше / Филология (Учител учебен предмет по БЕЛ и АЕ) общообразователен    Английски          1

1547       Учител, теоретично обучение                Висше / Хранителни технологии (Учител по професионална подготовка - ХВП) INTERNET,    MS OFFICE. 1

1563       Общ работник Начално,Основно,Без образование     2

1564       Общ работник Начално,Основно,Без образование     2

1553       Месач  Основно              1

1466       Чистач/ Хигиенист         Основно              1

1086       Работник, осоляване на кожи Основно              1

1443       Производител, обувки (ръчно)               Основно              3

1513       Запойчик            Основно (техническа специалност),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия       1

1554       Машинен оператор, хлебни изделия Основно (технически умения)                1

1523       Сметосъбирач Основно,Без образование        1

1091       Крояч, текстил Основно,Средно            1

1458       Касиер Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно             15

1447       Аранжор, витрини/щандове    Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно             9

1399       Работник, кухня              Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          1

1588       Личен асистент               Средно                1

1543       Чистач/ Хигиенист         Средно                1

1599       Образователен медиатор         Microsoft Word Средно               1

1541       Обслужващ, магазин    Средно                5

1556       Детегледачка  Средно                1

1529       Шофьор, лекотоварен автомобил        Средно                1

1522       Продавач-консултант  Средно                1

1507       Готвач, заведение за бързо хранене   Средно (готвач),Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)                1

1592       Младши специалист    Средно / Архитектура и строителство-комбинирани програми (Строителен техник)                Microsoft ofice, AtoCAD               1

1417       Птицевъд           Средно / Ветеринарна медицина,Средно /     Растениевъдство и животновъдство                Компютърна грамотност 1

1416       Шлосер               Средно / Машиностроене, металообработване и металургия             Компютърна грамотност        1

1561       Шофьор, лекотоварен автомобил        Средно / Моторни превозни средства, кораби въздухоплавателни средства,Основно и           1

1442       Окачествител, кожи     Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (производство на обувки)         1

1092       Гладач  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 3

979         Машинен оператор, шиене на облекла            Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно,Основно         5

1392       Счетоводител, оперативен      Средно,Висше / Икономика (счетоводство и контрол) microsoft office                1

1087       Склададжия      Средно,Основно            1

980         Контрольор, качество Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 2

Филиал Балчик

113         Общ работник Без образование            1

103         Калолечител    Основно              2

c