Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

Вижте проекта за центъра на Добрич, който журито класира на първо място в конкурса

Представяме Ви класирания на първо място идеен проект за централната част на Добрич. Той е дело на Обединение Плейсмейк – Дизайн Груп Студио – екип от урбанисти от София, чийто проект журито на конкурса оцени най-високо. Във връзка с големия интерес към проекта от страна на читателите ни, потърсихме Обединение Плейсмейк – Дизайн Груп Студио.

Ето какво споделиха те за проекта си пред Про Нюз Добрич:

Когато посетихме Добрич, видяхме един много жив и динамичен център, който има нужда от малко грижа и деликатна намеса, за да бъде приветливо място, което да привлича и да задържа жителите и посетителите на града. Работейки по конкурсното предложение, сметнахме, че цитатът от книгата „Градове за хората“ на Ян Геел: „Живот, пространство, сгради – в този ред“, олицетворява приоритетите, които трябва да бъдат поставени и пред развитието на пешеходните пространства в Добрич.

Живот

Проектното предложение цели добавяне на дейности и места в конкурсната територия, които да стимулират социалното взаимодействие между хората. От преходни и пусти пространства създаваме места, които привличат и задържат хората. Предложението ни акцентира върху възможността за „случване“ на разнообразие от дейности, които насърчават различните възрастови групи да прекарват качествено и разнообразно време навън и да се задържат в площадните пространства. Проектът внася елементи и структури за формална и неформална игра в града за всички възрасти – деца, младежи и възрастни. Някои са групирани на определени места, а други са разпръснати из пешеходния център така, че да бъдат откривани случайно и да провокират интерес. Предвидено е и разнообразие от места за сядане, които предлагат възможност за събиране и социализация на повече хора, както и кътове за усамотение и съзерцание. Наличието на активни партерни пространства (магазини, заведения и др.), които рамкират голяма част от пешеходните пространства, подпомага тяхното обживяване.   

Пространство

Модернистичното планиране на 20 в. е създало обширни пространства в центъра на Добрич, в които се губи чувството за човешки мащаб. Двата формално разделени площада – „Свобода“ и „Възраждане“, се възприемат като едно общо площадно пространство. Най-наситеното с хора и функции място днес, южната част на бул. „25-ти септември“, е изключение заради сравнително тесния профил на улицата и наситеността с търговски функции.

Основна цел на проектното предложение е ясното обособяване на два отделни площада – „Свобода“ и „Възраждане“, и превръщането им в места, наситени с дейности, които да привличат и задържат хората в тях. Пл. „Демокрация“ запазва ролята си на представително пространство, в което се провеждат различни събития на открито. Рамкиращите го сгради и прилежащите им по-малки пространства се насищат с функции, които да обживят тази част от центъра на града.

Млади урбанисти от София спечелиха конкурса за проект на центъра на Добрич

Северната част на бул. „25-ти септември“ се освобождава от визуалното и пространственото „замърсяване“ от преместваемите обекти и се трансформира в място за срещи, игра, спорт, търговия и отдих. По улиците в обхвата на конкурса се обособяват различни по функция и мащаб „джобове“ за социализация за всички възрастови групи.

Настилките в пешеходните пространства са предвидени от гранит (по основните пешеходни направления, осигуряващ здравина и дълготрайност, което позволява и преминаването на специализирани автомобили) и специална настилка, тип терацо мозайка, изработена от рециклиране на съществуващите клинкерни плочи и бетон. Предлагат се и елементи на градското обзавеждане, изработени от същия рециклиран материал.

Сгради

Предложените с проекта структури създават пространствена рамка – „декор“ на публичния живот в пешеходните пространства. Техният дизайн позволява проницаемост, като създава усещане за лекота и ненатрапчивост и подпомага ориентацията в пространството. Структурите придават човешки мащаб на големите пространства и приютяват допълнителни функции на открито или на закрито за стимулиране на публичния живот. Разполагането им в близост до обществени сгради (галерията, библиотеката и др.) е възможност дейността им да „излезе“ извън сградите и да достигне до по-голям брой хора. Дизайнът на структурите позволява мултиплицирането им на различни места в града, вкл. като преместваеми обекти или за временни събития с унифицирана визия. Материалите, използвани за структурите, са метал, дърво и стъкло.

Екипът, работил по проекта:
Рlace.make: Нурхан Реджеб, Силвия Чакърова, Магдалена Бобошевска, Маргита Василева, Теодора Стефанова и Красимир Соленков.
Design Group Studio: Григор Перчиклийски, Десислав Евлогиев и Стойка Русева.
Lichtkompetenz - осветителен дизайн: Лальо Пенев и Звездина Иванова.
Студио Maxbox - визуализации.

Припомняме, че резултатите от конкурса бяха обявени в понеделник от арх. Любо Георгиев – председател на журито. В него участваха специалисти от България, Франция, Италия, Германия, Швейцария. Общо 28 проекта са получени. Повече от половината са чуждестранни – от различни дестинации по света – САЩ, Мексико, Турция, Иран, Ливан, Виетнам и др. Поощрителни награди са присъдени на студио Zabriskie от Белград, Сърбия и на „ Захе“ ЕООД – Владимир Георгиев Георгиев, България. На трето място е класиран проект на Can Kubin от Анкара, Турция, втори е Консорциум „ЕНИ КАЛЪР ПОНИ НССН“ от София, България. Първо място е за урбанисти от Обединение Плейсмейк – Дизайн Груп Студио, София. Част от наградата е възможността за възлагане изработката на технически и работен инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор. Кой от трите премирани проекта ще бъде реализиран, ще стане ясно след общественото обсъждане. Предстои всички проекти ще бъдат показани в изложба, ще се проведе и онлайн анкета сред гражданите. Очаква се през януари проектите да се обсъдят и от Общинския съвет, след което ще се реши кметът с кой екип да подпише договор и кой проект ще реализира.

c