Понеделник, 04 декември 2023

04.12.2023

Последвайте ни

Административният съд отказа да разгледа жалбата за ремонта на центъра на Добрич

Административният съд остави без разглеждане жалбатана Граждански инициативен комитет „За дърветата – живата памет на Добрич“ и още 51 физически лица срещу разрешителното на главния архитект на Община град Добрич, с което се дава „зелена светлина“ на изпълнението на проекта за реконструкция на Централната градска част, гласи определение в сайта на институцията.

Съдът намира, че гражданският инициативен комитет не е представил доказателства за организационната си обособеност според българското законодателство. Предоставен е протокол от проведено събрание на комитета за иницииране на местна гражданска инициатива „Да спасим от „подмяна“ – изсичане на живите дървета от центъра на Добрич“.

Съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление местната гражданска инициатива има право единствено да отправя предложения до общинския съвет, кмета на общината, района или кметството или до областни или регионални органи на изпълнителната власт за решаване на въпроси от местно значение, но не и да обжалва административни актове, какъвто е строителното разрешение, гласи определението на Административния съд.

Освен това според Закона за устройство на територията (ЗУТ) право да оспорват разрешението имат само възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземлен имот. Останалите 51 физически лица, подписали жалбата, също не са доказали качество на заинтересовани лица по ЗУТ в предоставения им срок.  

„След като подадената от Гражданския инициативен комитет […] жалба не отговаря на изискванията да изхожда от надлежни страни, тя следва да се остави без разглеждане […], а образуваното съдебно производство да се прекрати“, се казва в определението.

Няма данни дали поставените от Гражданския инициативен комитет въпроси са изпратени за разглеждане от компетентните органи – Общинския съвет и кмета на Община град Добрич. След прекратяване на делото, същото следва да се изпрати на органа, компетентен да отговори на въпросите, исканията и предложенията на  местната гражданска инициатива, свързани със запазване на съществуващата дървесна растителност в имотите, в които ще се извършва ремонт, одобрен с издаденото строително разрешение, счита съдебният състав.  

Определението на Административния съд подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седемдневен срок.

 

c