Понеделник, 04 декември 2023

04.12.2023

Последвайте ни

Проектантско бюро Албена печели поръчка за 450 000 лв. за проект на центъра на Добрич

„Проектантско бюро Албена" ще извърши проектирането на новия облик на центъра на Добрич.

На проведения международен конкурс то първоначално бе в резервите, но след отстраняване на класирания на трето място турски проект, зае третото място.

Екипът от Добрич получи най-голяма подкрепа в анкетата на Общината за проект за нова визия на центъра. Анкетата се проведе по време на Коледните празници – от 23 до 29 декември и много хора алармираха в социалната мрежа за проблем при гласуването, тъй като още при отваряне на линка им изписва, че са гласували, а те не са.

Екипът от Добрич получи най-голяма подкрепа в анкетата за проект за центъра

Проектът за нов градски център на “Проектантско бюро Албена” ООД е получил одобрението на 80% от постоянните комисии в Общинския съвет на Добрич. Това стана ясно на сесията на ОбС, проведена на 31 януари. През декември ОбС изслуша на извънредно заседание подробните презентации на тези три проекта.

Съветниците в Добрич се запознаха с проектите за центъра. Какво следва?

С решение от 31.01.2023 г. Общинският съвет дава съгласие, кметът на Община град Добрич да покани участниците в преговори за възлагане разработването на технически и работен проект и упражняване на авторски надзор, класирани от журито на конкурса на първите три места, съгласно посочените условия на конкурса и по реда на Закона за обществените поръчки.

Справка в АОП показва, че обществената поръчка е обявена още на 24.01.2023 г. от Община град Добрич, а срокът за получаване на оферти или на заявления за участие изтича в деня, в който е взето решението на ОбС - 31.01.2023 г.

Обществена поръчка е за „Изготвяне на инвестиционен проект във фази „техническа“ и „работна“, въз основа на разработения идеен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството за обект: Развитие, благоустройство и дизайн на централната градска част на град Добрич, бул. 25-ти Септември, пл. Възраждане и пл. Свобода“. Тя е с прогнозна стойност до 450 000 лева.

Изпълнението й включва следните дейности:

Разработването на проекта трябва да се извърши на три етапа:

  • I-ви етап - Изготвяне на инвестиционен проект във фази „техническа“ и „работна“ за обект: Развитие, благоустройство и дизайн на бул. „25-ти Септември“, в участъка от бул. „3-ти Март“ до НЧ „Йордан Йовков“;
  • II-ри етап - Изготвяне на инвестиционен проект във фази „техническа“ и „работна“ за обект: Развитие, благоустройство и дизайн на бул. „25-ти Септември“, в участъка от НЧ „Йордан Йовков“ до ул. „Димитър Петков“; пл. „Възраждане“ и пл. „Свобода“;
  • III-ти етап - Изготвяне на инвестиционен проект във фази „техническа“ и „работна“ за обект: Развитие, благоустройство и дизайн на ул. „Димитър Петков“, в участъка от пл. „Свобода“ до ул. „Д-р К. Стоилов“.

Според техническата спецификация срокът за изготвяне във фаза „техническа“ за I-ви етап е не повече от 45 календарни дни, а за фаза „работна“ – не повече от 14 работни дни. За II-ри етап съответно 60 дни за фаза „техническа“ и 14 дни за фаса „работна“, а за III-ти етап съответно 45 и 14 дни или общо максималният срок е 192 календарни дни.

В процедурата са участвали трите фирми, класирани на първо, второ и трето място на проведения от Община Добрич международен конкурс - ПЛЕЙСМЕЙК ООД,  ЕНИ КАЛЪР - ПОНИ – НССН и ПРОЕКТАНТСКО БЮРО АЛБЕНА ООД. Предложените от тях цени са съответно 450 000 лева, 442 000 лева и 450 000 лева.

Според Решение за определяне на изпълнител от 17 февруари за победител е определено ПРОЕКТАНТСКО БЮРО АЛБЕНА ООД. Другите две дружества са отстранени. Основанието да се отстрани ЕНИ КАЛЪР - ПОНИ – НССН  е, че не е изпълнило изискването да посочи детайл за изпълнение на основната настилка, по която се предвижда автомобилно движение. ПЛЕЙСМЕЙК ООД пък е отстранено, тъй като е приложил анализ на цена на настилка от гранитни плочи, в която липсва остойностяване на част от материалите и дейностите по тяхното полагане.

Решението за определяне на изпълнител може да се обжалва в 10-дневен срок от връчването му.

Междувременно на сесията идния вторник предстои Общинският съвет да даде съгласие кметът да връчи наградите на отличените от международния конкурс, а именно:

- Първо място - „Плейсмейк – Дизайн Груп Студио“ получава парична награда от 50 000 лева;

 - Второ място - Консорциум „ЕНИКАЛЪРПОНИНССН“ получава парична награда от 40 000 лева;

- Трето място - „Проектантско бюро Албена" ООД получава парична награда 30 000 лева;

- Поощрителна награда в размер на 5 000 лева за Zabriskie – Сърбия.

- Поощрителна награда в размер на 5 000 лева за „Захе“ ЕООД – Владимир Георгиев Георгиев.

Наградите са на обща стойност 130 000 /сто и тридесет хиляди лева/ лв.

c