Четвъртък, 23 март 2023

23.03.2023

Последвайте ни

Медицинският колеж в Добрич - славно минало и тъжно настояще (+снимки и видео)

През 2007 година, след като България влиза в Европейския съюз, се налага Медицинският колеж да бъде закрит. Медицинските сестри вече трябва да се обучават в университет, а не в колеж, съответно в 4-годишен, а не, както е в колеж, 3-годишен курс.

Бившият Медицински колеж е обучавал едновременно между 100 и 120 студента в специалностите “Медицинска сестра” и “Рехабилитатор”. Лекционните курсове са водени присъствено от хабилитирани преподаватели от МУ Варна, а практическото обучение се е провеждало в Многопрофилната болница /МБАЛ/ в Добрич от лекари, медицински сестри и рехабилитатори на граждански договор. Повечето от възпитаниците на Медицинския колеж са намерили реализация именно в МБАЛ Добрич.

Историята на сградата на Медицинския колеж на ул. “Калиакра” в Добрич е дълга. Първоначално там се помещава строителен техникум. Той е закрит и в сградата се внедрява професионално и модерно медицинско оборудване, за да се основе първият Медицински филиал (Филиален факултет) за обучение на лекари в Добрич на Медицински университет – Варна (16.10.1978 г.). Филиалът се ръководи от декан, първият от които е доц. д-р Алекси Майсторски, а след него са доц. д-р Димитър Марков, доц. д-р Димитър Божилов и проф. д-р Енчо Калчев.

През 1986 г. е завършен Хирургичният корпус в гр. Добрич, база на филиалните катедри с хирургичен профил от филиалния факултет, с което се подобрява учебната база на студентите и се повишава нивото на хирургичната помощ в региона на Добруджа. Един от преподавателите е деканът на Медицинския факултет, хирургът проф. Енчо Калчев.

През 1996 г. с Решение №1158 на МС/24.X.1996 г. в структурата на МУ – Варна е открит Медицински колеж в гр. Добрич за подготовка на студенти от професионално направление „Здравни грижи”, с две специалности  – „Медицинска сестра” и „Рехабилитатор". Първият директор на колежа е д-р Йосиф Георгиев, рентгенолог, а след него е доц. Нели Спасова, която е директор до самото закриване на колежа.

През 2007 година след влизането на България в Европейския съюз Медицинският колеж е закрит.

Сградата беше прекрасно реновирана, залите бяха големи, обзавеждането беше помпозно с кристални полилеи, с плюшени кресла, останали от Медицинския филиал, който се беше помещавал преди това на същото място”, спомня си пред Про Нюз Добрич последният директор на Медицинския колеж доц. Нели Спасова.

Много се надявам намерението на местното ръководство да възстанови обучението по медицински специалности да се осъществи. За съжаление, се изпусна дълъг период от време, през който МУ – Варна създаде три такива филиала - в Сливен, Шумен и Велико Търново, а първото предложение на ректора бе именно към Добрич”, споделя доц. Спасова.

Тя вижда по-голям потенциал подобен филиал да се реализира в част от площта на МБАЛ Добрич, отколкото в бившата сграда на колежа. Споделя, че разкриването на Филиал изисква подготовка на подходяща материално-техническа база и подготвени преподаватели.

Колежът беше много полезен, търсеха се кадри. Направих връзката с проф. Красимир Иванов, в момент, когато е направен филиал на МУ – Варна в Сливен. Казах му, че на 200 километра са направили филиал, а тук на 50 километра от Варна няма”, споделя проф. Калчев.

Тогава по заръка на Ректора на МУ – Варна правят среща с местното ръководство в Добрич, но така и не се стига до реализацията на нов Медицински филиал в Добрич.

Четях лекциите по Хирургия – прекрасна аудитория от бъдещи лекари, която е способна да слуша и да възприема, спомня си пред Про Нюз Добрич проф. Енчо Калчев. Такава аудитория, като тази в Добрич, нямаше и във Варна по онова време

Вакантни длъжности има в цяла България – най вече за сестри и акушерки, при лекари има по-малко търсене. Няма механизъм, с който да се задържат студентите, заплатите са ниски,” коментира той.

През последните години депутати, Община, болница и Медицински университет Варна са предприели множество стъпки, за да може Добрич отново да има медицински филиал. През ноември 2022 г. стана ясно, че Министерствата на образованието и на регионалното развитие и благоустройството са отказали държавната сграда на бившия Медицински колеж в Добрич да бъде предоставена за създаване на филиал на Медицинския университет. Така че бъдещето на тази внушителна в миналото сграда е неясно. Както и надеждите за медицинско образование в града.

c