Неделя, 14 април 2024

14.04.2024

Последвайте ни

Мария Габриел: Паневропейска културна екосистема е изпълнима амбиция

Българският еврокомисар Мария Габриел организира в Брюксел кръгла маса на високо равнище с 15 представители на творческия и културния сектор от цяла Европа. Така комисар Габриел и културният и творческият сектор дават начало на процес, целящ да подпомогне създаването на екосистема за културния сектор с ясни и конкретни приоритети за развитието му. Акценти на дискусиите са предизвикателствата и възможностите пред културния и творческия сектор, сътрудничеството между творците в Европа и изграждането на приобщаваща екосистема, в която иновациите имат водеща роля.

„С годишен приход от 643 милиарда евро, културните и творческите индустрии допринасят за 4,4% от БВП на Европейския съюз и осигуряват над 7 милиона работни места. С днешната дискусия поставяме началото на изграждането на паневропейска културна екосистема. Екосистема, съобразена с многообразието на сектора, но и с ясна визия за отключване на потенциала ѝ,“ каза комисар Габриел 

Тя открои три аспекта, върху които ще се съсредоточи работата на експертите в кръглата маса. „Първо, сътрудничеството между творците във всички европейски региони е ключово. Само въз основа на паневропейско сътрудничество можем да създадем екосистема в подкрепа на творците. Пример е инициативата „Културата движи Европа“, коментира българският еврокомисар. С рекорден бюджет от 21 милиона евро, инициативата ще подкрепи мобилността на хората на изкуството и културата като целта е за три години (2022-2025г.) да бъдат реализирани 7000 проекта.

На второ място, Мария Габриел наблегна на водещата роля на иновациите и цифровизацията в творческия сектор. За първи път в „Хоризонт Европа“ има клъстер, посветен на културата, с бюджет на стойност 2,4 млрд. евро. Общността за знание и иновации (ОЗИ) към Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ) е още един пример как културният сектор може да допринесе за цифровия преход чрез насърчаване използването на новите технологии. На трето място, комисар Габриел подчерта нуждата от устойчиво развитие на културния и творческия сектор с подкрепата на програмите „Творческа Европа“ и „Хоризонт Европа“.

„Факт е, че за три години направихме така, че културата да стои високо в европейския дневен ред. Сега е време за следващ етап: културна екосистема, създадена от творците за творците“, отбеляза българският еврокомисар. „С представителите на културните и творческите сектори обединяваме сили, за да идентифицираме приоритетите, върху които да се фокусира работата ни за бъдещото развитие на сектораС тяхна подкрепа и подкрепата на държавите членки, гражданите и регионите можем да превърнем идеите в действия.“

Следващите две кръгли маси, организирани по инициатива на Мария Габриел, ще се проведат в Брюксел на 11-ти април и 7-ми юни.

c