Събота, 15 юни 2024

15.06.2024

Последвайте ни

ЕК открива телефонна линия за помощ на хората, бягащи от войната в Украйна

Специална телефонна линия ще работи за оказване на помощ на украински и руски език, в помощ на хората, бягащи от руското нашествие в Украйна. От края на март Европейската комисия отговаря на въпроси в писмен вид както на украински, така и на руски език, чрез центъра Europe Direct, като тази услуга вече е достъпна и по телефона.

Телефонната линия има за цел да помогне на хората, бягащи от Украйна, като отговори на техните въпроси и предостави широк набор от практическа и полезна информация — от условията за влизане и пътуване в ЕС до достъпа до права и възможности за образование, работа или здравеопазване.

Телефонната линия за помощ на украински и руски език е достъпна в рамките на ЕС на 00 800 6 7 8 9 10 11, където услугата е безплатна, както и от държави извън ЕС на + 32 22 99 96 96, където се прилага международната стандартна тарифа. Телефонната линия предлага и безплатна „call back” услуга.

c