Събота, 15 юни 2024

15.06.2024

Последвайте ни

Предимствата на еврото бяха представени от Европа Директно Добрич

Търговско-Промишлената палата в Добрич представи разяснения относно предстоящите процеси около приемането еврото

Екипът на Европа Директно Добрич представи в рамките на "Европа кафе" предстоящите процеси около приемането еврото като нова официална валута в България.

Търговско-промишлената палата в Добрич е партньор на  Европейската комисия и домакин на един от 424 информационни центъра от ново поколение, създадени от Европейската комисия в ЕС за периода 2021 – 2025 г. Благодарение на мрежата Европа Директно гражданите на област Добрич имат още по-лесен и пряк достъп до информация за Европейския съюз. Целта на тези центрове е да укрепят важната връзка между институциите на ЕС и гражданите, независимо къде живеят те.

В рамките на срещата се проведе разяснителна част с видео и информация относно историята на еврото, процесите по приемането му. Бе представена статистическа информация. Във втората част се проведе куиз през онлайн система.

Целта на кампанията на Европейската комисия „#ЗаЕврото накратко: отговорите, които търсим“ е да предостави достъпна информация за процеса на въвеждане на еврото в България и как той ще се отрази на всекидневието на българските граждани.

Еврозоната е създадена на 1 януари 1999 година, като виртуална валута, а три години по-късно на 1 януари 2002 година се пускат в обръщение в 12 държави първите банкноти. По-късно се присъединяват още държави, като последната държава, която прие еврото през 2023 година е Хърватия. Освен страните в еврозоната валутата се използва и като официална валута в Косово и Черна гора.

Днес еврото е официална валута на 20 страни с 347 000 000 души население. Сред множеството “вързани” за еврото валути е и българската, чрез т.нар. валутен борд.

Българският лев съществува от 140 години, а за това време е преминал през различни режими, кризи и две световни войни и това поставя въпросът защо е нужна смяната му. Отговорът, който беше представен и на срещата е, не че трябва да се сменя, а просто има много плюсове. Еврото е удобно и премахва нуждата от плащане на такси за обмен, които достигат до 1% от стойността, така ако се превалутират 10 000 лева към евро 100 лева остават като комисион. Бяха дадени и други примери, като понижаване на лихвите по кредитите, привличане на инвеститори и позициониране в клуб на едно от най-мощните икономически зони.

Понастоящем целта, която българското правителство и БНБ са поставили, е еврото да бъде прието „възможно най-скоро, но не по-късно от 1 януари 2025 г.“ Предишната целева дата – януари 2024 г. – бе отложена. Макар да няма нормативно изискване, досега всички държави са влизали в еврозоната от началото на календарната година поради практически съображения като улесняване на осчетоводяването, данъчното облагане и т.н.

Преди да приеме еврото България трябва да е направила необходимите законови промени за лесен преход към единната валута. Необходим е специален закон за приемането на еврото, в който да са разписани всички правила за превалутиране, изписване на цените в двете валути, срокове, в които левът и еврото паралелно ще са официална валута и т.н.

c