Сряда, 29 май 2024

29.05.2024

Последвайте ни

Модернизират рибарски пристанища, борси и лодкостоянки по Рибарската програма

Започва процедура чрез подбор на проекти „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Целта й е осъвременяване на съществуващи рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки; повишена енергийната ефективност и опазване на околната среда; повишено качество на разтоварваните на сушата продукти; подобрена безопасност и условия на труд.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата е 6 000 000 лева, от които 4 395 600 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и 1 604 400 лв. национално съфинансиране. Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 80 000 лева. Максималният размер  е както следва:

             в сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ е до 2 000 000 лева за обекти в акваторията на Черно море и поречието на река Дунав;

             в сектор „Инвестиции насочени към изграждане и модернизация на лодкостоянки“ е до 1 000 000 лева за обекти в акваторията на Черно море и поречието на река Дунав.

Вижте повече в AgroDobrich:

 

c