Сряда, 24 юли 2024

24.07.2024

Последвайте ни

Кметът на Добрич отново ще иска от ОбС 3,4 милиона лева за старт на ремонта на центъра

Кметът на Добрич Йордан Йорданов отново ще поиска от Общинския съвет /ОбС/ да даде съгласие да бъдат отпуснати 3,4 милиона лева за старт на строителните дейности по реконструкцията на центъра на града. Средствата са от 12-милионния кредит за изграждане на нов център. Докладната записка на кмета е първа точка в дневния ред на заседанието на ОбС на 30 май.

Припомняме, че на сесията на 25 април съветниците отказаха този финансов ресурс да бъде отпуснат. Сред множеството мотиви бяха, че липсват количествено-стойностни сметки и строително разрешение. Последва извънредна сесия на Общинския съвет на 2 май, на която беше изнесена и после дебатирана подробна информация за ремонта на пешеходната зона.

Високо напрежение в ОбС Добрич за парите за нови павета за центъра

Още няма строително разрешение за ремонта на центъра в Добрич, стана ясно на извънредната сесия

На предстоящата сесия Йорданов отново ще поиска този финансов ресурс за възлагане на строителните дейности на фирмата, спечелила конкурса за нов център на Добрич и изготвила техническия проект. „С оглед предвидената етапност на изпълнение на обекта и необходимостта от синхронизация на целия инвестиционен процес, следва да се осигури финансов ресурс за предстоящото възлагане на строителството, като във връзка с Решение № 36-1/28.07.2022 г. следва да се осигурят средства в размер на 30 % от остатъчната стойност на сумата по кредита или средства в размер на 2 832 500 лв. без ДДС или 3 399 000 лв. с ДДС“, се казва в докладната записка на кмета.

Очаква се ремонтът да започне от „Стара къща“ и първият етап е до читалище „Йордан Йовков“. От Общината посочват, че се провеждат регулярни работни срещи, не само с проектантския екип, но и с енергоразпределителното дружество, ВиК дружеството, кабелни, мобилни, интернет оператори, с оглед своевременност и оптимизация на инвестиционния процес.

„Безспорно са налице опасни участъци в Централна градска част – пешеходна зона на град Добрич, които водят до създаването на зони с концентрация на инциденти. Освен естетическата визия на града, по – притеснително е, че опасенията на гражданите са свързани именно с опасността от наранявания или злополуки. Придвижването на детски колички, малки деца, хора в неравностойно положение и велосипедисти е крайно рисковано и ежедневно създава предпоставка за злополуки. Като в тази връзка, подчертавам, че Община град Добрич е ответник по граждански дела за лица, които са пострадали при ежедневното си придвижване по Централна пешеходна зона“, се казва още в докладната записка.

c