Събота, 25 май 2024

25.05.2024

Последвайте ни

ЕК представя предложения за повишаване на безопасността на движението по пътищата

Европейската комисия представи предложения за осъвременяване на правилата за свидетелствата за управление на МПС, в т.ч. за въвеждане на цифрово свидетелство за управление, важащо в целия ЕС, и нови разпоредби за улесняване на принудителните мерки за изпълнение на правилата за движение в трансграничен план.

С помощта на новите правила ще се повиши безопасността за всички участници в движението и ще се спомогне за това ЕС да постигне своето виждане „Нулева смъртност“ – да няма загинали по пътищата на ЕС от 2050 г. нататък. Благодарение на тях водачите ще бъдат по-добре подготвени за превозните средства с нулеви емисии и за управлението на МПС в градски условия, заедно с велосипеди и други двуколесни превозни средства, както и с много пешеходци в близост. Чрез новите правила на младите водачи също така ще се даде възможност да трупат опит чрез управление на МПС с придружител – от 17-годишна възраст младежите ще имат право да се учат да шофират и да получават свидетелство.

Действащите правила на ЕС за трансграничните принудителни мерки са допринесли за това чуждестранните нарушители на правилата за движението по пътищата да не остават анонимни, но въпреки това през 2019 г. около 40 % от трансграничните нарушения са останали ненаказани. В тази връзка представеното днес предложение е предназначено за справяне с този проблем, като се предвижда правоприлагащите органи да получат достъп до националните регистри на свидетелствата за управление на МПС. Комисията предлага също така засилване на ролята на създадените национални звена за контакт, така че те да могат да си сътрудничат по-успешно с правоприлагащите органи, участващи в разследването на нарушенията. Това е мярка за преодоляване на сегашните пропуски в сътрудничеството между държавите членки при разследване на нарушенията.

c