Сряда, 07 юни 2023

07.06.2023

Последвайте ни

26.05 | Свободните работни места в област Добрич

Свободните работни места, обявени в Дирекция “Бюро по труда” Добрич – актуализирани с днешна дата:

No#    Длъжност

No#    Длъжност                                     Образование                             Езикови знания  Комп. умения   Бр

                                                         ДБТ - Добрич

  660     Рецепционист                                    Висше                                                                  Английски                 1

                                                                                                                                             Microsoft ofice

  559     Ветеринар                                         Висше / Ветеринарна медицина (ветеринарен лекар)                                  1

                                                                                                                                             MS OFFICE. БАЗА

                                                                                                                                             ДАННИ

  665     Служител, резервации                         Висше / Икономика (Маркетинг)                                                               1

  1019   Лекар                                                Висше / Медицина                                                                                 10

  1109   Социален работник                            Висше / Социални дейности                                                                    1

                                                                                                                                             MS Office пакет

  1011   Мияч, съдове (ръчно)                          Начално                                                                                              2

  735     Общ работник                                    Начално,Основно                                                                                 3

  1083   Общ работник                                    Начално,Основно                                                                                 1

  671     Чистач/ Хигиенист                               Начално,Основно                                                                                 16

  772     Машинен оператор, миячна машина      Начално,Основно                                                                                 10

  1137   Машинен оператор, миячна машина      Начално,Основно                                                                                 1

  1138   Чистач/ Хигиенист                               Начално,Основно                                                                                 1

  810     Мияч, съдове (ръчно)                          Начално,Основно                                                                                 3

  1139   Пиколо                                             Начално,Основно                                                                                 1

  1080   Гладач, ютия                                      Начално,Основно,Средно                                                                      1

  694     Перач (ръчно)                                    Основно                                                                                              3

  1058   Шофьор, тежкотоварен автомобил        Основно                                                                                              1

  1043   Личен асистент                                   Основно                                                                                              20

  642     Работник, сезонен                              Основно                                                                                              20

  632     Мияч, съдове (ръчно)                          Основно                                                                                              26

  640     Камериер/камериерка                          Основно                                                                                              6

  697     Общ работник                                    Основно                                                                                              1

  635     Работник, озеленяване                        Основно                                                                                              13

  641     Чистач/ Хигиенист                               Основно                                                                                              15

  664     Общ работник                                    Основно                                                                                              9

  961     Общ работник                                    Основно                                                                                              1

  1097   Чистач, производствени помещения      Основно                                                                                              1

  707     Машинен оператор, хлебни изделия      Основно                                                                                              2

  1086   Работник, осоляване на кожи                Основно                                                                                              1

  626     Машинен оператор, пералня/перачница Основно                                                                                              15

  696     Камериер/камериерка                          Основно                                                                                              6

  1057   Работник, механично почистване на      Основно                                                                                              2

           енергийни съоръжения

  698     Мияч, съдове (ръчно)                          Основно                                                                                              9

  777     Заварчик                                           Основно (Заварчик),Средно / Машиностроене,                                           1

                                                                  металообработване и металургия (Заварчик)

  778     Шлосер                                             Основно (шлосер),Средно / Машиностроене,                                             1

                                                                  металообработване и металургия (шлосер)

  701     Машинен оператор, миячна машина      Основно,Без образование                                                                      2

  682     Работник, кухня                                  Основно,Начално                                                                                 5

  624     Чистач/ Хигиенист                               Основно,Начално,Без образование                                                          1

  811     Аниматор                                          Основно,Средно                                                    Английски                 6

  896     Машинен оператор, миячна машина      Основно,Средно                                                                                   2

  618     Общ работник                                    Основно,Средно                                                                                   1

  652     Работник, кухня                                  Основно,Средно                                                                                   2

  629     Камериер/камериерка                          Основно,Средно                                                                                   3

  620     Камериер/камериерка                          Основно,Средно                                                                                   10

  925     Камериер/камериерка                          Основно,Средно                                                                                   4

  1067   Барман                                             Основно,Средно                                                                                   5

  1066   Сервитьор                                         Основно,Средно                                                                                   10

  1091   Крояч, текстил                                    Основно,Средно                                                                                   1

  1078   Готвач                                               Основно,Средно                                                                                   2

  657     Камериер/камериерка, хотел                 Основно,Средно                                                                                   1

  966     Монтажник, изделия от пластмаса         Основно,Средно / Производствени технологии –                                        1

                                                                  дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Средно

  661     Камериер/камериерка                          Основно,Средно,Начално                                                                      5

  1070   Шофьор, автокран                              Основно,Средно,Професионална квалификация /                                      1

                                                                  Транспортни  услуги

  821     Машинен оператор, шиене на обувки     Основно,Средно,Средно / Производствени технологии                               2

                                                                   – текстил, облекло, обувки и кожи

  808     Рецепционист                                    Професионален колеж / Хотелиерство,                      Английски                 4

                                                                  ресторантьорство и кетеринг

  976     Готвач                                               Професионална квалификация / Хотелиерство,                                          1

                                                                  ресторантьорство и кетеринг (готвач),Средно /

  1065   Готвач                                               Професионална квалификация / Хотелиерство,                                          10

                                                                  ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно

  646     Сервитьор                                         Средно                                                                                                10

  706     Барман                                             Средно                                                                 Английски                 5

  703     Камериер/камериерка                          Средно                                                                                                5

  685     Сервитьор                                         Средно                                                                                                10

  655     Сервитьор                                         Средно                                                                                                2

  687     Рецепционист                                    Средно                                                                 Английски                 2

  922     Склададжия                                        Средно                                                                                                2

  991     Техник-механик, самолетна техника       Средно                                                                 Английски                 10

                                                                                                                                             MS OFFICE.

                                                                                                                                             INTERNET,POWER

  924     Склададжия                                        Средно                                                                                                1

  912     Маникюрист                                       Средно                                                                                                1

  911     Фризьор                                            Средно                                                                                                1

  895     Отговорник, търговска зала                  Средно                                                                                                2

                                                                                                                                             работа с мобилно

                                                                                                                                             устройство за

  688     Работник, поддръжка                           Средно                                                                                                3

  881     Специалист, качество                          Средно                                                                 Английски                 1

                                                                                                                                             Office пакет

  923     Пласьор, стоки                                   Средно                                                                                                4

  628     Сервитьор                                         Средно                                                                                                5

  587     Камериер/камериерка                          Средно                                                                                                10

  996     Продавач-консултант                          Средно                                                                                                5

  995     Оператор, център за обаждания            Средно                                                                                                10

  1015   Охранител                                         Средно                                                                                                1

  1013   Диспечер, транспортни средства           Средно                                                                                                1

                                                                                                                                             MS OFFICE. БАЗА

                                                                                                                                             ДАННИ

  1053   Оператор, зареждане с гориво              Средно                                                                                                2

  1055   Машинен оператор                             Средно                                                                                                2

  1082   Склададжия                                        Средно                                                                                                1

                                                                                                                                             офис пакет

  1108   Технически сътрудник                         Средно                                                                                                1

                                                                                                                                             MS, Word, Excel,

                                                                                                                                             Power Point

  1107   Отговорник, спомагателни дейности      Средно                                                                                                2

                                                                                                                                             MS, Word, Excel,

                                                                                                                                             Power Point

  656     Помощник-готвач                                Средно                                                                                                4

  649     Сервитьор                                         Средно                                                                 Английски                 10

  658     Спасител, плаж                                  Средно                                                                 Английски                 5

  491     Продавач-консултант                          Средно                                                                                                2

                                                                                                                                             MS OFFICE.

                                                                                                                                             INTERNET, ЕЛ.

  699     Сервитьор                                         Средно                                                                 Английски, Руски        6

  673     Рецепционист, хотел                           Средно                                                                 Английски                 17

                                                                                                                                             MS Office пакет и

                                                                                                                                             база данни

  674     Отговорник, спомагателни дейности      Средно                                                                                                7

                                                                                                                                             Office пакет

  704     Помощник-готвач                                Средно                                                                                                4

  715     Оператор, мелница за зърно                Средно                                                                                                1

                                                                                                                                             MS office и Интернет

  716     Машинен оператор, силози                  Средно                                                                                                1

                                                                                                                                             MS office и Интернет

  691     Администратор, хотел                         Средно                                                                 Английски                 2

                                                                                                                                             MS Office пакет

  662     Рецепционист, хотел                           Средно                                                                                                3

  654     Администратор, хотел                         Средно                                                                 Английски                 2

                                                                                                                                             MS OFFICE. БАЗА

                                                                                                                                             ДАННИ

  700     Барман                                             Средно                                                                 Английски, Руски        2

  680     Портиер                                            Средно                                                                                                15

  625     Хост (хостеса)                                    Средно                                                                                                20

  681     Работник, кухня                                  Средно                                                                                                20

  783     Пиколо                                             Средно                                                                                                8

  780     Сладкар                                            Средно                                                                                                7

  792     Рецепционист, хотел                           Средно                                                                                                3

                                                                                                                                             Office пакет

  705     Готвач                                               Средно (готвач)                                                                                     5

  963     Шофьор, лек автомобил до 9 места        Средно (категория В)                                                                             1

  702     Помощник-готвач                                Средно (пом. готвач),Основно (пом. готвач)                                              2

  723     Стоковед                                           Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен                                           1

                                                                  техник),Средно / Икономически науки,Висше              MS OFFICE.

                                                                                                                                             INTERNET

  748     Птицевъд                                           Средно / Ветеринарна медицина,Средно /                                                 1

                                                                  Растениевъдство и животновъдство                          Компютърна

                                                                                                                                             грамотност

  693     Счетоводител                                     Средно / Икономически науки (Счетоводство и                                           1

                                                                  контрол),Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)   MS Office пакет

  623     Домакин                                            Средно / Икономически науки,Средно                                                      10

                                                                                                                                             MS, Word, Excel,

                                                                                                                                             Power Point

  749     Шлосер                                             Средно / Машиностроене, металообработване и                                        1

                                                                  металургия                                                           Компютърна

                                                                                                                                             грамотност

  1071   Водач, машини за горско стопанство      Средно / Моторни превозни средства, кораби и                                         1

                                                                  въздухоплавателни средства

  1069   Водач, мотокар                                   Средно / Моторни превозни средства, кораби и                                         1

                                                                  въздухоплавателни средства

  1096   Водач, селскостопански машини           Средно / Моторни превозни средства, кораби и                                         1

                                                                  въздухоплавателни средства (водач ССМ)

  1092   Гладач                                              Средно / Производствени технологии – текстил,                                         3

                                                                  облекло, обувки и кожи,Основно

  711     Подготвител, горница на обувки            Средно / Производствени технологии – текстил,                                         1

                                                                  облекло, обувки и кожи,Основно,Средно

  979     Машинен оператор, шиене на облекла   Средно / Производствени технологии – текстил,                                         5

                                                                  облекло, обувки и кожи,Основно,Средно,Основно

  712     Контрольор, качество                          Средно / Производствени технологии – текстил,                                         1

                                                                  облекло, обувки и кожи,Средно

  1158   Спасител, басейн                               Средно / Спорт (ВОДЕН СПАСИТЕЛ)                          Английски, Руски        1

  719     Спасител, басейн                               Средно / Спорт (спасител/правоспособност)                                             5

  619     Спасител, плаж                                  Средно / Спорт (спасител/правоспособност)                                             29

  659     Спасител, басейн                               Средно / Спорт (спасител/правоспособност),Средно                                  5

  883     Счетоводител                                     Средно / Счетоводство и данъчно облагане                                               1

                                                                  (Счетоводство и контрол),Висше / Икономика             MS, Word, Excel,

                                                                                                                                             Power Point и

  929     Шофьор, специален тежкотоварен         Средно / Транспортни  услуги,Средно                                                      2

           автомобил

  753     Сервитьор                                         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 3

  695     Главен готвач                                     Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 1

  683     Готвач                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 6

                                                                   (готвач)

 666     Готвач                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 5

                                                                   (готвач),Основно (готвач)

  1009   Готвач                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 1

                                                                   (готвач),Професионална квалификация /

  630     Готвач                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 3

                                                                   (готвач),Средно

  633     Помощник-готвач                                Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 3

                                                                   (пом. готвач)

  1072   Готвач                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              1

                                                                  кетеринг,Средно

  930     Сервитьор                                         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              2

                                                                  кетеринг,Средно

  575     Барман                                             Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              3

                                                                  кетеринг,Средно

  617     Помощник-готвач                                Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              20

                                                                  кетеринг,Средно

  672     Иконом                                             Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              17

                                                                  кетеринг,Средно

  791     Сервитьор                                         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              25

                                                                  кетеринг,Средно

  621     Камериер/камериерка                          Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              34

                                                                  кетеринг,Средно

  1062   Барман                                             Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              8

                                                                  кетеринг,Средно

  897     Готвач                                               Средно / Хранителни технологии,Средно                                                  2

  1084   Координатор                                      Средно,Висше                                                       Английски                 1

                                                                                                                                             офис пакет

  1087   Склададжия                                        Средно,Основно                                                                                   1

  1012   Охранител                                         Средно,Основно                                                                                   2

  686     Работник, кухня                                  Средно,Основно                                                                                   5

  1014   Гладач                                              Средно,Основно                                                                                   1

  809     Сервитьор                                         Средно,Основно                                                    Английски                 5

  690     Работник, кухня                                  Средно,Основно                                                                                   6

  1141   Барман                                             Средно,Основно                                                                                   1

  1081   Машинен оператор, преса за гладене     Средно,Основно                                                                                   1

  914     Помощник-готвач                                Средно,Основно                                                                                   3

  689     Общ работник                                    Средно,Основно                                                                                   6

  806     Работник, кухня                                  Средно,Основно                                                                                   6

  651     Помощник-готвач                                Средно,Основно                                                                                   3

663     Сервитьор                                         Средно,Основно                                                                                   1

  807     Пиколо                                             Средно,Основно                                                                                   2

  1140   Сервитьор                                         Средно,Основно                                                                                   2

  653     Готвач                                               Средно,Професионален колеж,Основно                                                   8

  980     Контрольор, качество                          Средно,Средно / Производствени технологии –                                          2

                                                                  текстил, облекло, обувки и кожи,Основно

  921     Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и   Средно,Средно / Транспортни  услуги            4

           повече тона

  790     Барман                                             Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   10

                                                                  кетеринг

  1079   Барман                                             Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   2

                                                                  кетеринг

  650     Отговорник, търговска зала                  Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   4

                                                                  кетеринг

  647     Барман                                             Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   4

                                                                  кетеринг (барман)

  645     Сервитьор                                         Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   5

                                                                  кетеринг (СЕРВИТЬОР)

  784     Готвач                                               Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)                                      10

  644     Готвач                                               Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)                                      2

                                                         Филиал Балчик

  69      Камериер/камериерка                          Основно                                                                                              4

  86      Камериер/камериерка, хотел                 Основно                                                                                              2

  89      Камериер/камериерка, хотел                 Основно                                                                                              1

  54      Социален асистент                             Основно                                                                                              4

  74      Камериер/камериерка, хотел                 Основно                                                                                              4

  87      Камериер/камериерка, хотел                 Основно                                                                                              1

  83      Камериер/камериерка, хотел                 Основно,Средно                                                                                   2

  55      Охранител                                         Средно                                                                                                3

  88      Машинист, еднокофов багер                 Средно                                                                                                1

  82      Сервитьор                                         Средно                                                                                                2

  49      Камериер/камериерка                          Средно                                                                                                2

  90      Администратор, хотел                         Средно                                                                 Английски                 1

                                                                                                                                             Офис пакет

  77      Охранител                                         Средно                                                                                                1

  78      Охранител                                         Средно                                                                                                1

  68      Касиер                                              Средно                                                                                                2

                                                                                                                                             Работа с касова

                                                                                                                                             наличност

  70      Продавач-консултант                          Средно                                                                 Английски                 1

  51      Готвач                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 2

                                                                   (Готвач)

  50      Администратор, хотел                         Средно,Висше                                                                                      1

                                                                                                                                             Офис пакет

            84         Помощник-готвач            Средно,Основно 2

c