Неделя, 25 февруари 2024

25.02.2024

Последвайте ни

ЗАПОВЕД: Всеки работещ в Добрич - задължително с маска, изключенията са две

С издадена на 26 ноември своя Заповед, кметът на Община град Добрич въвежда временни противоепидемични мерки за работодатели и органи по назначение, влизащи в сила от 27 ноември 2020 г. до 31 януари 2021 г.

Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, включващи:

  • недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести
  • осигуряване на физическа дистанция между лицата (най-малко от 1,5 м.), а при невъзможност – носене на защитна маска за лице
  • осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.)

Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, търговски обекти, църкви, храмове, манастири, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата.

Същото изискване е в сила и за всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

Изключения от задължителното изискване за носене на предпазна маска, шлем или друг вид защитно средство:

  • за участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1,5 м от останалите участници
  • за децата до 6-годишна възраст

Пълен текст на Заповед №1749 от 26 ноември 2020 година:

c