Петък, 01 март 2024

01.03.2024

Последвайте ни

Водните аварии в област Добрич днес, 15 февруари

Информация за местата с нарушено водоподаване на територията на област Добрич в днешния ден.

По данни на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, аварии се отстраняват в районите на следните общини:

  • - Район Добрич: ул. "Вардар" 26 - с нарушено водоподаване са части от кв. "Югоизток" и зона Русия 1; ул. " Кубадин " №32; кв. "Строител"
  • - Район Добрич-селска: с. Славеево; с. Хитово; с. Алцек
    • ПС "Долина" е спряна поради авария. С нарушено водоподаване са селата: Врачанци, Козлодуйци, Смолница, Малка Смолница и Златия
  • - Район Балчик: гр. Балчик - в.з. "Кулака"; с. Гурково
  • - Район Каварна: гр. Каварна - морска зона
  • - Район Тервел: с. Сърнец; ПС "Орляк"
  • - Район Шабла: с. Смин
  • - Район Крушари: ПС "Крушари"
c