Петък, 01 март 2024

01.03.2024

Последвайте ни

Влагат 1,5 млн. лв. в ремонт на улица в индустриалния квартал на Добрич

Първа копка по проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“ ще бъде направена на 20 април, съобщиха от пресцентъра на Общината. Проектът предвижда рехабилитация и реконструкция  на улица „6-и   септември“ в индустриалната част на града. Той е на стойност  1 441 318.08 лева като средствата са 100% безвъзмездна финансова помощ и се осигуряват по Оперативна Програма „Региони в растеж“. Проектът е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община Добрич. Проектът цели повишаване на достъпността, взаимосвързаността и сближаването в рамките на ареала на град Добрич и неговата периферия. Рехабилитираната улица ще осигури възможности за развитие на специфичния местен икономически потенциал и обединяването на територията на общината чрез по-добра достъпност и мобилност, по-лесен достъп до намиращите се в района икономически обекти, като улесни тяхната логистика и даде възможност на по-голям брой потенциални клиенти и доставчици да достигат до тях.
c