Петък, 01 март 2024

01.03.2024

Последвайте ни

В община Добричка започват ремонти в читалищни сгради и детски градини

В община Добричка ще бъдат извършени строително-ремонтни работи в 11 читалищни сгради и пет детски градини, съобщават от кметската управа, съобщи БТА. Предстои обновяването и на сградите на кметства, домашни социални патронажи, пенсионерски клубове,здравни служби, естествени чешми и други обекти от общинската инфраструктура. Общината вече обяви обществена поръчка за строителните работи, които ще протекат в 26 селища, между които Стожер, Овчарово, Ломница, Дебрене, Царевец, Бранище, Плачи дол, Фелдфебел Дянково и редица други. В част от сградите ще бъде подменена дограмата и ще бъде направена топлоизолация на стени, за да се намалят разходите за отопление. Предвижда се още ремонт на настилки, боядисване, подобряване на осветлението и редица други дейности. Общината е заделила за всички ремонти около 177 000 лева. Офертите на кандидатите за строителните работи ще бъдат отворени публично на 25 април в общината.
c