Петък, 23 февруари 2024

23.02.2024

Последвайте ни

В областна управа представиха проект за логистичен и реекспортен хъб

По покана на Областния управител Красимир Кирилов пред членовете на Областния съвет за развитие бе представен проект „Логистичен и реекспортен хъб за Централна и Източна Европа“. Проектът е разработен от национално сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Клъстер Черноморска икономическа зона“. За представяне на проекта той предостави думата на председателя на сдружението инж. Дойчин Ников, който запозна членовете на Областния съвет за развитие с проекта за „Логистичен и реекспортен хъб за Централна и Източна Европа“. В презентацията инж. Ников постави акцент върху програмите, по които може да се кандидатстват за отпускане на европейско финансиране за създаване на икономически зони, като сподели, че по такъв начин е реализиран проектът в Констанца и продължава изграждане на икономически зони и експо центрове на територията на цяла Румъния. В проекта са заложени бизнес инкубатори, експоцентрове, индустриални паркове и икономически зони, като крайната цел е именно привличане на инвеститори от Китай, Хонконг, Тайланд, Казахстан и Турция. Имаме възможност с реализирането на една такава идея да привличаме преки чуждестранни инвестиции, които да повишават икономическия растеж на региона, както е видно това не само в Румъния, но и в южна България със създаването на „Тракийска икономическа зона“, сподели инж. Ников. Той отбеляза, че за целта е нужна и воля от държавата, за да се извърши модернизация на пристанищата и жп инфраструктурата, както и изграждане на съвременна модерна пътна връзка Варна – Русе. За Добрич „Клъстер Черноморска икономическа зона“ предлага създаване на интермодален терминал на територията на бившето военно летище край града. След презентацията и последвалата дискусия Областният управител Красимир Кирилов отбеляза, че безспорно доброто развитие на икономиката и региона като цяло изисква да се обединим и работим за постигане на общи цели.
c