Петък, 01 март 2024

01.03.2024

Последвайте ни

В област Добрич ще бъдат инвестирани 189 400 000 лева по европроекти

В Добричка област ще бъдат направени инвестиции за 189 400 000 лева по сключените вече договори за 88 проекта, получили подкрепа по оперативни програми, съобщи управителят на Областния информационен център Геновева Друмева обобщените данни от началото на новия програмен период. Най-голямото вложение - близо 115 000 000 лева, е в започналото обновяване на водния сектор в Добрич. С финансовия ресурс, осигурен по оперативната програма "Околна среда", се подменят около 80 километра водопроводи, изграждат се канализационни колектори и се модернизира пречиствателната станция за отпадни води край село Врачанци. В областта има много голям интерес към откритите нови процедури по Програмата за развитие на селските райони, информира Геновева Друмева. По думите й вече активно върви приемът на проекти от почти всички общини за обновяване на инфраструктурата. Големите стопанства също ще кандидатстват за подкрепа по подмярката за инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти, чийто краен срок изтича на 16 май. Земеделските производители ще могат да получат финансиране за закупуване на земя, на нови машини, съоръжения и оборудване,на специализирани транспортни средства, както и за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други. Общият бюджет на процедурата е 166 243 000 лева, посочи управителят на областния информационен център.
c