Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

Творчески ателиета забавляват малчуганите от детската градина с. Стефан Караджа

В детската градина в село Стефан Караджа продължава работата с децата, за които българският език не е майчин, а целта е развитие на свързаната реч, обясниха от учебното заведение. „Децата затвърдиха уменията си за словесен анализ на изречение от три и четири думи. Отделяха думите в зададеното изречение. Създаваха кратък текст в процеса на устното общуване, като се опитваха в потока на речта да разграничават основните езикови единици - дума и изречение. Работейки по темата "Кои са, какво правят, какви са?", децата се упражняваха да използват думи, назоваващи предмети, признаци, действия и състояния. Така те осъзнаваха значението на думите и обогатиха своя активен речник. Едновременно с това разпознаваха герои от познати приказки и оценяваха тяхното поведение”, споделиха педагозите от детската градина. В процеса на устното общуване децата са се справили добре с правилното използване на думите за благодарност и благопожелания в съответствие с конкретната комуникативна ситуация. В театралното ателие е разучен етюдът „Откраднатата мартеничка“ и стихове за мартеничките. В ателието по приложни изкуства са усъвършенствани уменията на децата за работа с различни материали, като хартия, прежда и картон. Изработили са апликации на шалче за зимата и шарено килимче, както и мартеници, като се учили да усукват и навиват преждата. В танцовото ателие децата разучили стъпките на правото хоро. С голям интерес и желание подготвили танца на мартеничките, с който поздравиха своите майки за празника. В работилницата за родители, родители и деца са изработили красиви мартеници.
c