Неделя, 03 март 2024

03.03.2024

Последвайте ни

Топенето на снега започна - водните нива в язовирите са под постоянно наблюдение

С уверение, че няма опасни водни обекти на територията на област Добрич, информират от Областна администрация Добрич. Наблюдават се водните нива на всички язовири, водосбори и дерета на територията на област Добрич. Още в края на миналата седмица е било изпратено предупреждение до общините и институциите, имащи пряко отношение към сигурността на населението и наблюдението на водните обекти по разпореждане на Областния управител Красимир Кирилов, във връзка с очакваното обилно снеготопене, съпроводено с валежи от дъжд. За област Добрич, според прогнозата на НИМХ към БАН, очаква се интензивност на дъжда през днешния (6 март) и утрешния ден (7 март). От данните на оперативните дежурни в общините става видно, че няма водни обекти – общинска собственост, които да са в критично състояние. Навсякъде се извършва наблюдение и има свободни обеми. На територията на област Добрич има 4 язовира, които са държавна собственост и се стопанисват от „Напоителни системи“. От дружеството гарантират, че при три от водоемите има свободни обеми, а четвъртият – язовир „Абрит“ е сух. Язовир „Залдапа“ има 40 % свободен обем от чашата си, язовир „Малка Смолница“ е замръзнал, но две трети от обема му е свободен. Единственият язовир на територията на област Добрич, от който целогодишно се извършва контролирано изпускане е „Одринци“. Изпускането е с 50 л в секунда, като има добра проводимост на деретата. Самият язовир има свободен две трети от обема на чашата си.
c