Неделя, 21 април 2024

21.04.2024

Последвайте ни

Тема 1: Родното и чуждото – Родният житейски театър на абсурда в „Балкански синдром” на Станислав Стратиев

„Ако сме дали  нещо на света, това е българският  модел….казано  просто  -  обратното на всичко… с  него  ще  бъде  свършено, когато всички  отидем  в  Канада. Както  ще  бъде  свършено  и  със  самата  Канада…”

Атанаска Георгиева

  1.  АВТОРЪТ

   а/ Хуморист и сатирик  от 80-те и  90-те  години  на  20  век;

   б/ Автор  на  разкази, повести, драми, комедии,  фейлетони, сценарии, есета, фрагменти миниатюри; / литературнородовите му форми са епически и драматически/;

  в/  Тематично разработва опозицията родно - чуждо, като  своето, българското, балканското е негативно и необяснимо, неразбираемо контрастира със своята мнимост  на фона  на тяхното, различното, нормативно уреденото със своята истинност; Критикува  тоталитаризма и като фундаментална основа, върху която се развиват , избуяват и се размножават отрицателни до крайност, до парадоксалност черти в националния ни, социален и духовно-психологически характер;

г/ Наследник и продължител на Алеко-Константиновия творчески почерк, но  ако Алеко коленичи пред своя народ  като персонификация на святото родно и се изправя срещу Бай Ганьо като уродливо въплъщение на антиродното, Станислав Стратиев уеднаквява персонажите си от долу до горе  по социалната и властовата стълба и за него  родното вече няма положителен знак и със своята тъжно-смешна „уникалност” е дори заплаха за положителното чуждо;

д/ В творчеството му съизмерването „Ние и другите” не е, не може да бъде и , уви, няма да бъде в наша полза  най-вече по субективни , вкоренени причини; За него България е страната на неограничените невъзможности и мечтата на българите е да не бъдат българи…;

е/ Най-популярните му творби са публицистичната книга „Българският модел”, сборникът разкази „Вавилонска хроника”, комедиите „Римска баня”, „Сако от велур”, „Рейс”, „Балкански синдром”, сценариите за филмите „Равновесие”, „Оркестър без име” и др.

Продължението на "Тема 1: Родното и чуждото – Родният житейски театър на абсурда в „Балкански  синдром” на Станислав Стратиев", ще откриете в "Учебно помагало за матура по български език и литература по новата програма за ДЗИ" с автор Атанаска Георгиева.

Поръчайте помагалото тук https://propress.bg/

c