Неделя, 21 април 2024

21.04.2024

Последвайте ни

Среща на бизнеса с „Инспекцията по труда“ в Добрич организираха народни представители

Работодатели от селското стопанство и строителството се срещнаха днес с екип от дирекция „Инспекция по труда” със седалище Добрич. Инициативата бе на народните представители от ГЕРБ Даниела Димитрова и вицеадмирал Пламен Манушев. Това е първата от поредица срещи на представители на бизнеса с институциите, която цели да се помогне на работодателите от реалния сектор за тяхната информираност с цел превенция и недопускане на нарушения, сподели при откриването на форума Даниела Димитрова. „Приветствам подобни инициативи, чрез които може да се скъси дистанцията между държавна администрация и реалния сектор“, коментира председателят на Общинския съвет Иво Пенчев, който участва във форума като работодател от строителния бранш. Директорът на „Инспекцията по труда“ Ангел Петков и колегите му представиха актуална информация във връзка със сключването на еднодневни трудови договори в областта на селското стопанство, възможностите работодателите сами да изготвят оценка на риска, благодарение на разработена от ГИТ платформа, както и с изискванията за трудови правоотношения, здравословни и безопасни условия на труд при осъществяване на строително-монтажни работи Екипът на „Инспекция по труда“ направи коментар по зададените от работодателите въпроси. Да се инициира дебат и да се подготвят законодателни инициативи за промени в Кодекса на труда, който е приет преди 60 години, предложи Иво Пенчев, като представител на строителния бранш. По думите му, трябва да бъдат защитени както правата на работниците, така и тези на работодателите. Дадени бяха и предложения за законодателни промени във връзка с възможността да се разшири диапазонът на дейности, за които се разрешава сключването на еднодневни трудови договори, като се включи и важен за региона и страната сектор като семепроизводството. Народният представител Даниела Димитрова се ангажира след тяхното формулиране да ги внесе до ресорните парламентарни комисии. Тя съобщи, че по желание на туристическия бранш ще бъде организирана среща с Инспекцията по труда на 30 април. По предложение на работодатели се подготвя и форум във връзка с новия регламента за защита на личните данни, който влиза в сила от 25 май.
c