Сряда, 29 ноември 2023

29.11.2023

Последвайте ни

Спрени са кораби със зърно на порт Бургас, НАЗ протестира с декларация

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) излезе днес с декларация против въвеждането на забрана за износ на зърно от страната.

Организацията се противопоставя на нарушаването на изконни европейски принципи за правото на свободно движение на стоки, чрез въвеждането на забрана за износ на зърно от страната. НАЗ настоява да се спазват действащите нормативни разпоредби от Договора за функционирането на Европейския Съюз, които са в основата на общите свободни пазари на стоки. 

НАЗ декларира несъгласие с блокирането на товарни кораби на българските пристанища и неофициалното и нелегално възпрепятстване на износа на зърно от страната.

„Поводът за тази реакция е, че в момента има спрени кораби на порт Бургас. Има един, който е натоварен със селскостопанска продукция и Митническа администрация не му разрешава да отплува, а на друг не се позволява да влезе в пристанището. Не е ясно какви са мотивите. Информацията е от колеги от сектора от Южна България. В момента има и кораби, които се товарят на порт Варна. Не е ясно дали те ще могат да отплуват“, каза за Про Нюз Добрич Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

Дарик Нюз съобщи, че министърът на земеделието Иван Иванов е заявил, че по-късно днес предстои неформална среща на Съвета по земеделие и рибарство към ЕС. На това заседание България ще настоява за налагането на общоевропейски мерки за ограничаването на движението на определени стоки. Министърът не се ангажира да посочи кои конкретно. В отговор на въпрос министър Иванов каза, че няма забрана за износ на зърно. Министерството на земеделието не е искало спирането или блокирането на никакви товари и кораби, каза министърът.

Самият министър Иванов заяви, че страната ни разполага със запаси от зърно за следващите две години.

„Спирането на износа на зърно ще доведе до блокиране на пазара на зърно и до неплатежоспособност на сектора. Ефектът върху българските зърнопроизводители, които са заложили висока себестойност в тазгодишното производство, обусловена от високите цени на суровините (торове, горива, семена, препарати за растителна защита и др.), ще е пагубен, поради невъзможност за покриване на разходените вложения. Това ще рефлектира негативно и върху производствения потенциал на следващите реколти от пролетници и есенници, тъй като зърнопроизводителите няма да разполагат с ресурс за възобновяване на селскостопанския цикъл. 

Съгласно оперативните данни на Министерство на земеделието количествата зърно в страната са достатъчни за осигуряване на продоволствената сигурност на населението през следващите две години. В допълнение, след три месеца се очаква и новата реколта от пшеница, за която е необходимо да се освободят складови вместимости.

НАЗ счита, че държавата притежава лостове и механизми, с които да се подготви за посрещането на евентуална продоволствена криза, като същевременно съблюдава пазарните принципи“, се казва още в декларацията на НАЗ.

c