Петък, 01 март 2024

01.03.2024

Последвайте ни

Специалист от Добрич: Връщат спорта в училище, но ще има проблеми

Национална програма, наречена „Заедно в изкуствата и спорта“, връща тези дейности в училище. Има ли подводни камъни? Мнение от Добрич на дългогодишния треньор и учител Димитър Христов.

Поне 5000 спортни отбора и групи за занимания по различни видове изкуства ще бъдат финансирани по новата Национална програма, съобщиха днес от Министерството на образованието. Тя ще разполага със 100 милиона лева, предвидени в проектобюджета за 2022 година за извънкласни дейности. Програмата ще се изпълнява от Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство с министерствата на културата и на младежта и спорта. Нейните основни параметри бяха обсъдени днес от министрите на трите институции.

Инициативата има амбицията да обхване по възможност всички държавни и общински училища и центровете за подкрепа на личностното развитие, като им предложи групови занимания по интереси. В областта на спорта ще се сформират отбори по колективни спортове като футбол, баскетбол и волейбол. В сферата на културата ще се стимулират групи по класическа, популярна и народна музика, танцово и театрално изкуство. Държавата ще финансира до 80 часа за тренировки или репетиции и творчески изяви. Предвижда се отборите и групите да се състезават помежду си на градско, общинско, областно и национално равнище.

В заниманията ще се включат активно външни специалисти по спорт и изкуства, за което МОН разчита на съдействието на министерствата на културата и на младежта и спорта.

Училищата с по-малко от 400 ученици ще могат да се включат в програмата с до два спортни отбора и до две групи по изкуства. За по-големите училища границата е шест отбора по групови спортове и шест групи по изкуства. Участниците ще се разпределят в три възрастови групи според етапа на образование – начален, прогимназиален и гимназиален.

Програмата все още е в процес на разработване. Очаква се всички детайли да бъдат изчистени до приемането на държавния бюджет за 2022 г.

Про Нюз Добрич потърси мнение от треньора по карате и учител по физическо възпитание в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Димитър Христов. Според него масовият спорт в последните години е тотално забравен и идеята на тази нова програма за връщане на спорта в училище е добра. Проблем обаче може да възникне с кадрите и спортната база.

„За тези дейности трябват специалисти, а в момента има учители по физкултура, завършили спортното си образование не в Националната спортна академия, а в други учебни заведения и не са добре подготвени. Според новия Закон за спорта ти трябва да си вписан в регистъра на спортните кадри, за да можеш да водиш например тренировки по баскетбол. Доколкото разбирам от програмата, трябва да се включат активно външни специалисти, а това ще е проблем“, коментира Христов.

По думите му е добре спортът да се върне отново в училище, да се сформират отбори, но тук идва и въпросът за спортната база, защото в един физкултурен салон не може да се водят пет вида спорт.

c