Неделя, 25 февруари 2024

25.02.2024

Последвайте ни

След 11 години стартира ремонтът на читалище "Йордан Йовков" в Добрич

След честването на 24 май ще започне работа по лицевата фасада на сградата

Протокол за откриване на строителна площадка за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по сградата на  народно читалище "Йордан Йовков 1870 г." беше подписан днес от кмета Йордан Йорданов и Галина Велева от Националния доверителен екофонд. Изпълнител на ремонта е фирма "Прогрес 99" ООД от Добрич. 

„Благодаря на ръководството на читалището. Последните години имахме доста въпроси за проекта за читалището. Много хора не вярваха, но днес сме тук, разписвайки този договор“, каза кметът Йордан Йорданов.

По думите му проектът би трябвало да приключи до края на септември. „Изстрадан проект, но усилията показват и резултата. Пожелавам успех и да се поздравим с дългоочаквания проект за обновяване на цялата сграда на читалището“, каза той.

Инвестиционен проект „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на Народно Читалище „Йордан Йовков – 1870 година“ е финансиран по „Инвестиционна Програма за климата – енергийна ефективност“ на Национален доверителен екофонд.  Работата по него започна преди 11 години, но към реалното строителство се пристъпи едва днес.

Финансирането е с максимална стойност 1 126 126.46 лв., като 800 000 лева е от Националния доверителен екофонд, а останалите средства са от общинския бюджет.

Предвидените в проекта дейности включват изпълнение на енергоспестяващи мерки и съответните им съпътстващи дейности. Ще се изрвърши топлинно изолиране на външните стени; топлинно изолиране на покриви; топлинно изолиране на подове; подмяна на външна дограма; повишаване ефективността на топлоснабдяването– мярката включва демонтаж на съществуващата сградна отоплителна инсталация и изграждане на нова сградна отоплителна инсталация.

Арх. Красимир Димитров, управител на „Прогрес 99“ ООД, изпълнител на проекта, посочи, че най-важното е обновяването на фасада. "Ще демонтираме съществуващата каменна облицовка и дограми и да ги подменим с нови дограми, да положим топлоизолационни слоеве и изцяло  нова каменна облицовка. Отново ще е варовик. Основното тяло на сградата ще се ремонтира покривът, като се положи топлоизолация и нови хидроизолационни слоеве. Отделно ще подменим тръбите и отоплителните тела на отоплителната инсталация в цялата сграда", обясни той.

Демонтажът на каменната облицовка ще е доста шумно и прашно действие, за което от фирмата изпълнител предварително се извиниха на гражданите на Добрич. След честването на 24 май ще започне работа по лицевата фасада на сградата, за да може то да е готово възможно най-бързо и да няма дискомфорт за преминаващите по центъра граждани. Очаква се работата по нея да приключи до два месеца.

Ще се положи 10 сантиметра топлоизолация по фасадата и 12 сантиметра по покрива, които ще подобрят енергийния клас на сградата, каза още арх. Димитров.

По вътрешността на сградата ще  се подменяме отоплителна инсталация. "Ще се постараем да приключим с подмяната на ОВК инсталацията. Ако предната фасада е готова, може да бъде обезопасен достъп вътре и читалището ще може да функционира, макар и обезпокоявано от продължаващите ремонтни работи", каза още управителят на фирмата-изпълнител.

c