Понеделник, 15 април 2024

15.04.2024

Последвайте ни

Със средна заплата от 1543 лева област Добрич се нарежда на 21-во място в страната

Сред най-добре платените са работещите в образованието - средно по 2188 лева на месец

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на декември 2023 г. намаляват с 1 600, което е с 4.5% спрямо края на септември, като достигат 34 600.  Те са с 3.5%, или с 1 200 по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2023 г. е била 1 568 лв., за ноември - 1 510 лв. и за декември – 1 550 лева.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна заплата за областта e 1 543 лв. при 2 123 лв. за страната. В обществения сектор в областта тя е 1 935 лв., а в частния - 1 362 лева.  

Най-високи са средните месечни заплати в сферата на енергетиката – 3 875 лв., като следва образованието със средни заплати от 2 188 лв. В сферата на държавното управление средните заплати са били 2 163 лв., в областта на създаването и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения -  1 956 лв. Едва след тях е нареждат финансови и застрахователни дейности със средно възнаграждение на месец от 1 899 лв. и хуманно здравеопазване и социална работа - 1 824 лева.

Най-нископлатени са били наетите в административни и спомагателни дейности – 1 118 лв., транспорт, складиране и пощи - 1 163 лв., търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – 1 182 лв. Заплатите в сферата на хотелиерството и ресторантьорството са 1 250 лева.

В сравнение с останалите области на страната Добрич е на 21-во място по показателя средна работна заплата. Най-много получават в София – 2 900 лв., Варна - 1 966 лв., Враца – 1 965 лв.

c