Петък, 23 февруари 2024

23.02.2024

Последвайте ни

Румънци са били над половината от туристите, посетили област Добрич през септември т.г.

Повече от половината (56.7%) от чуждестранните туристи, посетили област Добрич през месец септември 2023 г., са били румънци, сочат данните на „Статистически изследвания“ - Добрич.

Приходите от нощувки през същия месец са достигнали малко над 18 милиона лева, като приходите от чужди граждани са 12.3 млн. лв., а от български граждани - 5.8 млн. лева.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване достига 54 200. Българските граждани, нощували в хотелите, мотелите, хижите и др., са 26 200 и са реализирали средно по 2.7 нощувки. Чуждите граждани са 28 000 и са реализирали средно по 4.2 нощувки.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2023 г., е 187 000. Българските граждани са реализирали 69.8 хил. нощувки, а чуждите - 117.2 хиляди.

c