Неделя, 03 март 2024

03.03.2024

Последвайте ни

Родителско-учителски тренинг се проведе в Балчик

Родителско-учителски тренинг по проект „Всеки ученик ще бъде отличник - 2” към ЦМЕДТ „Амалипе“ се проведе в Балчик. В тренинга взеха участие 30 учители и 30 родители от ОбУ "Добри Войников", с. Победа, ОУ "Климент Охридски", с. Смолница, ОУ "Св. Св. Кирил и Методии", с. Ведрина, ОУ "Васил Левски", с. Божурово, ОУ "Васил Левски", с. Хитово, СУ "Христо Смирненски", с. Крушари. Тренингът имаше за цел да повиши компетенциите на учителите за работа в мултикултурна среда и да ориентира капацитета на родителската общност за продължаване на образованието на децата им. Родители и учители имаха възможност да се опознаят в неформална обстановка, учители от различни училища да обменят опит и информация помежду си. Атрактивните методи и подходи, представени на тренинга, предизвикаха интереса на родителите, насочен към продължаване на образованието на децата им и повишаване на мотивацията им за учене
c