Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

Ремонтираха уличното осветление в три добрички села

В три населени места в община Добричка - в Самуилово, Бранище и Стефан Караджа, през 2017 г. е извършен ремонт на уличното осветление, съобщи БТА. Съществуващите лампи са подменени със 130 светодиодни осветителни тела. В с. Самуилово, където е извършена цялостна подмяна на уличното осветление, е реализирана икономия на енергия от 40 % . Данните са от годишния доклад за мерките за енергийна ефективност, който ще бъде обсъден на заседанието на Общинския съвет в края на март. С цел намаляване на разходите за отопление в девет общински сгради е подменена дограмата, а в две сгради е извършена топлоизолация. Близо 1 милион лева са инвестирани в подобряване на общинската инфраструктура. Извършен е ремонт на 11 общински пътни участъка, които осигуряват достъп до 30 населени места. Ремонтирани са и улици в 48 села. По-доброто състояние на общинските пътища и улици води до намаляване на разходите за горива, отчитат специалистите.
c