Събота, 15 юни 2024

15.06.2024

Последвайте ни

Работодателите в Добрич, Балчик, Крушари и община Добричка могат да кандидатстват по мерки за насърчаване на заетостта

Бюрото по труда в Добрич уведомява работодателите от общините Добрич, Добричка, Крушари и Балчик, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2023 г.

Обявени са мерки за насърчаване на работодателите които разкриват работни места и наемат

             безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование - свободни средства - 716 лв.;

             безработни лица с трайни увреждания - свободни средства – 1 100 лв.;

Работодателите могат да кандидатстват до 29 септември включително.

Вече може да се кандидатства и по:

             Мерки по ЗНЗ, за работодатели, които осигуряват обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица - свободни средства – 1 575 лв.

Програми за обучение и заетост:

             Национална програма „Помощ за пенсиониране“ - свободни средства – 3 984 лв.;

             Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - свободни средства – 4 173 лв.;

За ползване на тези преференции работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, както следва:

- за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 4 от ППЗНЗ и националните програми, за които не е регламентирана процедура (НП ЗОХТУ и НП ПП), считано от 19.09.2023 г.;

- за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 3 от ППЗНЗ и Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 19.09.2023 г. до 29.09.2023 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – Добрич, както и на тел. 058 /602 631 и 0899 825 417.

c